روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۸ دلو

سفر نخست وزیر پاکستان به قطر باعث شده که روزنامه های چاپ کابل، گمانه زنی های زیادی را در مورد برنامه پاکستان برای سهم گیری احتمالی در گفتگو با طالبان، مطرح کنند.

روزنامه وحدت نوشته که پاکستان تلاشهای جدی را برای حضور در گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کرده است.

این روزنامه نوشته که سیاستمداران پاکستانی در زمینه گفتگوهای جامعه جهانی با طالبان، با هوشیاری گام بر می دارند و در پی این هستند که خود را به عنوان یکی از بازیگران مهم در این گفتگوها، تبارز دهند.

نویسنده ابراز نگرانی کرده است که پاکستان در حال گرفتن ابتکار عمل این گفتگوها از حکومت افغانستان است.

روزنامه هشت صبح نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که پاکستان و افغانستان، هر دو "حاشیه نشینان" مذاکرات صلح با طالبان بوده اند، اما به نوشته روزنامه، پاکستان در حال احیای موقف خود در این بازی است، در حالی که به باور نویسنده، دولت افغانستان هنوز نتوانسته برای خود در این روند جای پا پیدا کند.

هشت صبح نوشته که پاکستان در پی آن است که خود را به عنوان میانجی فعال در مذاکرات با طالبان معرفی کند و از این راه، از یک سو از مذاکرات صلح امتیاز بگیرد و از سوی دیگر، زمینه را برای خریداری نفت از قطر و راه یابی به بازارهای آزاد تجارت در حوزه خلیج فارس باز کند.

نویسنده افزوده که در طرف دیگر، دولت افغانستان است که نه تنها ابتکار عمل را در میدان بین المللی از دست داده، بلکه به نوشته روزنامه، نتوانسته "به مشکلات و سر درگمی های" مرتبط با مذاکرات صلح در داخل افغانستان رسیدگی کند.

روزنامه انصاف نوشته که داغ شدن بازار مذاکره با طالبان، این فرصت را برای پاکستان فراهم کرده تا یک بار دیگر "افغانستان را بدست بیاورد" و به نوشته روزنامه، سران این کشور هرگز نمی خواهند چنین فرصتی را از دست دهند.

نویسنده افزوده که به همین جهت، در فاصله چند روز، وزیر خارجه پاکستان به کابل آمد و نخست وزیر آن کشور به قطر رفت تا جایگاه خود را در گفتگو با طالبان، برجسته کرده باشند.

روزنامه آرمان ملی نوشته که سفر نخست وزیر پاکستان به قطر، "روحیه طالبان را نیز تقویت می کند" چون آنها متوجه می شوند که پاکستان به عنوان حامی آنها، آماده پشتیبانی از مذاکرات صلح است.

آرمان ملی نوشته که به نظر می رسد پاکستان این بار برنامه گسترده تری را طراحی کرده است. نویسنده افزوده که دیدار وزیر خارجه پاکستان با حلقات بیرون از حکومت، در جریان سفر اخیرش به کابل، نمایانگر طرح جدید پاکستان برای افغانستان است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته است که با توجه به اوضاع جاری سیاسی در افغانستان، بیش از هر زمان دیگری، نیاز یکجا شدن ائتلاف های سیاسی اپوزیسیون حکومت با هدف تشکیل یک حرکت جدی حس می شود.

این روزنامه نوشته که بحث مذاکرات صلح با طالبان، برای مردم افغانستان "مبهم" است و شماری از تحلیلگران نسبت به آینده افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ و افزایش مداخلات پاکستان در امور این کشور هشدار می دهند.

ماندگار افزوده که دست کم دو گروه عمده اپوزیسیون حکومت – ائتلاف ملی و جبهه ملی – اهداف مشترکی دارند و نیاز است تا این دو گروه با هم نزدیک تر شده و برای تغییر اوضاع سیاسی افغانستان و همچنین شرکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، آماده شوند.