آیا شما با حذف جنگهای‌داخلی از کتابهای درسی افغانستان موافقید؟

حق نشر عکس no credit

وزارت معارف افغانستان جزئیات جنگ های چهار دهه اخیر این کشور را ازکتابهای درسی مکاتب حذف کرده است.

مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند دلیل این اقدام، "تامین وحدت ملی" در میان نسل نو افغانها و جلوگیری از گسترش فرهنگ خشونت و کینه توزی در میان آنها است.

درکتاب های تازه چاپ شده تاریخ، تهاجم شوری، به قدرت رسیدن مجاهدین، و آمدن طالبان و نیروهای ایتلاف به رهبری آمریکا ذکرشده اما به جزئیات این رویدادها مسکوت گذاشته شده است.

برخی تاریخ نگاران این اقدام وزارت معارف افغانستان را حذف بخشی از تاریخ تلقی کرده و آنرا غیر قانونی می دانند.

ازسوی هم، منتقدان می گویند حذف رویدادهای چهل سال اخیر از کتابهای درسی، به دستور کسانی صورت گرفته است که نمی خواهند کارنامه هایشان ثبت تاریخ شود.

شما دراین مورد چه فکر می کنید؟

آیا واقعا تاریخ چهار دهه اخیرافغانستان به اتحاد و هویت ملی دراین کشور آسیب می رساند؟

چرا دانش آموزان و نسل نو از جزئیات تاریخ معاصر کشورشان محروم شوند؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسشهای تان در برنامه روز پنجشه صدای شما

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانی ِdari@bbc.co.uk ایمیل بزنید.

اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن و نظر کوتاه تان را از طریق ایمیل به ما ارسال کنید.