معترضان در شرق افغانستان خواستار برکناری والی کنر شده اند

Image caption نقشه ولایت کنر

صدها نفر از معترضان در ولایت کنر در شرق افغانستان در یک راهپیمایی اعتراضی، خواهان برکناری والی این ولایت شده اند.

تظاهرکنندگان فضل الله وحیدی، والی کنر را متهم کرده اند که در کشمکش ها میان اعضای شورای ولایتی و همچنین تنشهای قومی در کنر دست دارد.

اعتراضها علیه آقای وحیدی، چهار روز پیش و زمانی بالا گرفت که شماری از اعضای شورای ولایتی کنر، او را متهم به دخالت در انتخابات داخلی برای انتخاب رئیس شورا کردند.

حاجی نورالدین، عضو شورای ولایتی و از سازمان دهندگان تظاهرات گفته که آقای وحیدی این انتخابات را در دفتر خود برگزار کرده و بر آن اعمال نفوذ کرده است.

بر اساس قانون، رئیس، معاون، منشی و دبیر شوراهای ولایتی برای یک دوره یک ساله انتخاب می شوند و انتخابات برای انتخاب آنها باید تحت نظر رئیس قبلی و در دفتر شورای ولایتی برگزار شود.

شرکت کنندگان تظاهرات گفته تا زمانی که آقای وحیدی از سمت خود برکنار نشده است، دست از اقدامات اعتراضی بر نمی دارند.

فضل الله وحیدی اما اتهامات مطرح شده از سوی معترضان را رد کرده و گفته که اختلافها میان اعضای شورای ولایتی ربطی به او ندارد و در تنشها میان قبائل هم دستی ندارد.

تنش در روابط میان والی ها و شوراهای ولایتی در بیشتر ولایتهای افغانستان پیش از این هم تا حدودی وجود داشته است.

اما این ظاهرا نخستین بار است که نمایندگان مجلس ولایتی، یک والی را متهم به دخالت در انتخابات داخلی خود می کند.

پیش از این اعضای شوراهای ولایتی در مواردی انتقاد کرده اند که مقامهای اجرایی و از جمله والی ها به مشورتهای آنها کمتر توجه می کنند.

ولایت کنر در شرق افغانستان از مناطقی است که به شدت ناآرام است و گروه طالبان در برخی از مناطق آن نفوذ کرده و حضور دارند.

برخی به این عقیده هستند که ادامه جنجالها در این ولایت می تواند بر وضعیت امنیتی آن اثر بگذارد.

مطالب مرتبط