معیار رای اعتماد و یا عدم دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی چیست؟

حکومت افغانستان، پس از حدود دو سال تاخیر، فهرست اسامی ۹ وزیر پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) فرستاده است.

در طول این مدت این وزارتخانه‌ها بدون وزیر بوده و از سوی سرپرست اداره می‌شده است.

ازاین میان، فقط ویس برمک و نجیب الله اوژن، وزیران پیشنهادی برای وزارت های توسعه دهات و فوایده عامه، چهره‌های جدید هستند، و دیگران همه همان افرادی هستند که به پارلمان قبلی هم معرفی شده بودند ولی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشدند.

در بیش از دو سال گذشته، عدم معرفی وزیران باقی مانده به مجلس، یکی از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان بوده و موجب تیره شدن روابط میان حکومت و قوه مقننه شده است.

بر اساس قانون، نمایندگان می‌بایست شایستگی و توانایی‌های مسکلی (حرفه‌ای) نامزدان وزارتخانه‌ها را بررسی کرده و بصورت عادلانه به آنها رای تائید و یا عدم تائید بدهند.

اما برخی بر این باورند که در دوره قبلی این معیارها در نظر گرفته نشده بود.

به نظر شما زد و بندهای سیاسی- جناحی و سمتی- زبانی چقدر در تصمیم‌گیری نمایندگان به دادن رای اعتماد و یا عدم آن به نامزد وزیران نقش دارد؟

و به نظر شما برای دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی نمایندگان شما در ولسی جرگه چه معیارهای را باید در نظر بگیرند؟

برای شرکت در برنامه صدای شما که شام پنجشنبه پخش می شود:

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانی dari@bbc.co.uk ایمل بزنید.