جلوگیری از 'قاچاق چهل و یک کودک افغان به پاکستان'

کودکان افغان حق نشر عکس AFP

وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید، نیروهای امنیتی از انتقال غیرقانونی بیش از چهل کودک افغان به مناطق مرزی پاکستان جلوگیری کرده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که قرار بود این کودکان با هدف انتقال به مدرسه های دینی در پاکستان، قاچاق شوند.

آقای صدیقی گفت که چهار نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شده اند که همه شهروندان افغانستان هستند.

با این حال، یک مقام دادستانی ولایت کنر در شرق افغانستان به بی بی سی گفت که افراد بازداشت شده، دوباره آزاد شده اند چون خانواده های کودکان، با انتقال آنها به پاکستان مخالفتی نداشته اند.

این کودکان به گفته وزارت داخله افغانستان، بین شش تا یازده سال عمر دارند و همه از ساکنان ولسوالی وته‌پور ولایت کنر بوده اند.

آقای صدیقی گفت که این کودکان به خانواده هایشان در ولایت کنر تحویل داده شده اند.

سخنگوی وزارت داخله گفت که این کودکان "برای دادن شستشوی مغزی در مدرسه های پاکستان قاچاق می کردند تا آنها را دوباره به صفت دشمنان مردم افغانستان از سوی بیگانگان به افغانستان بفرستند."

هزاران کودک در شهرهای مختلف افغانستان در خیابان ها مشغول دست فروشی و یا گدایی هستند و این وضعیت، آنان را در برابر تهدیدهای مختلفی از جمله کودک‌ربایی و قاچاق آسیب پذیر می سازد.

در مواردی این کودکان با هدف بهره های برداری های جنسی و یا قاچاق و فروش اعضای بدن شان، به کشورهای همسایه منتقل می شوند.

با این حال، مقامات افغان می گویند که علاوه بر ربودن این کودکان از خیابان ها، گروه های مختلف برای انتقال کودکان به مدرسه های دینی در پاکستان، خانواده ها را "فریب می دهند".

سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران گفت: "شکی نیست که در انتقال افراد و کودکان به آن سوی مرز، صدها فریب و نیرنگ همراه است."

او گفت: "این کودکان فریب داده می شوند، از آنها سوءاستفاده صورت می گیرد تا از آنها به عنوان وسیله ای علیه مردم افغانستان استفاده شود."

دولت افغانستان بارها نسبت به مدرسه هایی که در مناطق مرزی پاکستان فعال است، هشدار داده و گفته که گروه های تروریستی، از این مدرسه ها به عنوان مراکز ترتیب و تجهیز شورشیان استفاده می کنند.

دولت پاکستان برای مبارزه با شورشیانی که در مناطق مرزی با افغانستان فعال هستند، هزاران سرباز را مستقر کرده، اما با این حال، دولت افغانستان و در مواردی حامیان بین المللی این کشور، پاکستان را به بی توجهی در سرکوب این گروه ها متهم می کند.

مطالب مرتبط