عذرخواهی هیات اداری مجلس افغانستان از نمایندگان معترض

عبدالرحیم ایوبی نماینده معترض حق نشر عکس .
Image caption نحوه اعتراض آقای ایوبی متفاوت بود

هیات اداری مجلس نمایندگان افغانستان از شماری اعضای این مجلس که نسبت به شیوه مدیریت جلسه استیضاح وزرای مالیه (دارایی) و داخله (کشور) افغانستان اعتراض داشتند، عذرخواهی کرده است.

این نمایندگان اعتراض داشتند که در جریان جلسه استیضاح، به آنها فرصت داده نشده تا سوالهای خود را از وزرای داخله و مالیه مطرح کنند.

یکی از این نمایندگان، به رسم اعتراض لباس سیاه به تن کرده بود و در عین حال، دهان خود را با یک پارچه سیاه رنگ و دستها و پاهای خود را با زنجیر بسته بود.

این نماینده - عبدالرحیم ایوبی - ادعا می کند که در تائید دوباره وزرای مالیه و داخله، انگیزه های سیاسی و تنظیمی وجود داشته است و از این رو، به نمایندگان معترض فرصت کافی برای سخنرانی در جریان جلسه استیضاح داده نشده است.

هیات اداری مجلس نمایندگان با آنکه این اتهامات را نمی پذیرد، اما برای پایان دادن به اعتراض نمایندگان، از آنها عذرخواهی کرد.

وزیر مالیه در رابطه به تغییر در سقف بودجه و وزیر داخله در رابطه به یک عملیات نیروهای ناتو در شمال کابل استیضاح شده بودند.

اما توضیحات آنها در رابطه به این اتهامات، ظاهرا قناعت نمایندگان را فراهم کرد و جلسه بدون رای گیری در مورد تائید یا رد صلاحیت آنها به پایان رسید.

اما در پایان جلسه نیز، شماری از نمایندگان در مورد چگونگی مدیریت این جلسه اعتراض کردند و گفتند که به آنها اجازه سخنرانی داده نشده است.

این اعتراضها در حالی صورت گرفت که مجلس نمایندگان سه نفر از وزرای کابینه حامد کرزی را برای ارایه توضیحات در مورد مصرف بودجه سال گذشته مالی به مجلس فراخوانده بود.

اما جنجالها در داخل مجلس، باعث شد تا این وزرا به نشست مجلس راه نیابند و حضور آنها در مجلس نمایندگان به آینده موکول شود.

مطالب مرتبط