هشتاد سال با بخش جهانی بی بی سی

هشتاد سال از پخش نخستین برنامه سرویس جهانی بی بی سی می گذرد. در طول چند دهه، بوش هاوس، مهد مهم ترین خبرهای جهان، خبر های داغ دنیا را به ده ها زبان به گوش میلیون ها شنونده در سراسر جهان رسانده است.

نخستین برنامه سرویس جهانی بی بی سی که یک برنامه ۱۲ دقیقه یی بود ، در جریان پانزده و نیم ساعت، پنج بار بصورت زنده پخش شد تا در اوقات مختلف در استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، غرب آفریقا و کانادا روی امواج کوتاه شنیده شود.

اکنون نشرات بین المللی بیست و چهار ساعته بی بی سی، نه تنها از طریق امواج کوتاه و متوسط بلکه از طریق اینترنت و ماهواره بصورت دیجیتال و آنالوگ به سراسر دنیا می رسد.

برای تجلیل از هشتاد سال نشرات بین المللی خود، بخش جهانی بی بی سی چهارشنبه این هفته میزبان یک برنامه فوق العاده ای صدای شماست که به زبان های مختلف پخش خواهد شد. در این برنامه از شنونده های بی بی سی دعوت می شود تا نظریات و پیشنهاداتشان را در باره ضرورت ادامه کار بخش جهانی بی بی سی به عنوان یک بنگاه خبرگزاری بین المللی با ما در میان بگذارند:

آیا با موجودیت شبکه جهانی اینترنت، پیشرفت رسانه های محلی و وجود ده ها ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در کشور های مختلف جهان، هنوز هم جایی برای خدمات جهانی رسانه یی، بی بی سی باقیست؟

برنامه های سرویس جهانی بی بی سی، به چه موضوعاتی و از کدام زوایا باید بپردازند؟

چه ارزش های مشترکی به نظر شما، برای مردمان کشور های مختلف وجود دارد که باید از سوی بی بی سی در نظر گرفته شود؟

برای شرکت در برنامه فوق العاده چهارشنبه، آنچه را که می خواهید بگویید، ایمیل کنید: dari@bbc.co.uk

برای ادامه این بحث در برنامه هفتگی صدای شما که طبق معمول پنجشنبه شام روی موج می آید، می توانید به ما تلفن کنید و یا شماره تلفن تان را به پیامگیر ما بفرستید ویا ایمیل کنید.

شماره تلفن برنامه : ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

شماره پیامک گیر: ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸