روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۱۹ حوت

خشونتهای اخیر در افغانستان، از جمله کشته شدن مشاوران آمریکایی در وزارت داخله و همچنین بازداشت چهار نفر از کارمندان دولتی به اتهام "جاسوسی" برای کشورهای همسایه، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ نسبت به تاثیرات روانی خروج مشاوران غیرنظامی خارجی از ادارات دولتی افغانستان هشدار داده و نوشته که این مسئله اگرچه می تواند برای کوتاه مدت باشد، اما تاثیرات بدی را برجا خواهد گذاشت.

این روزنامه نوشته که اخیرا موجی از تلاشها در افغانستان در دست اجرا بوده است که هدف آن "بی اعتبار" کردن دولت افغانستان و برجسته کردن ضعف های این اداره است.

چراغ افزوده که این تلاشها از سوی گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان صورت می گیرد، اما نویسنده افزوده که اقدامات عجولانه حامیان بین المللی افغانستان مانند خروج کارمندان غیرنظامی از ادارات دولتی و یا قطع برنامه های آموزشی ارتش فرانسه، می تواند پیامدهای ویرانگری داشته باشد.

روزنامه ویسا به بهانه کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله افغانستان، به روند استخدام و آموزش نیروهای امنیتی این کشور پرداخته است.

این روزنامه نوشته که در ده سال اخیر، توجه کافی به کیفیت نیروهای امنیتی افغانستان نشده است و به جای آن، توجه اصلی به ساختن شرکت های خصوصی امنیتی و حالا هم به ایجاد پلیس محلی معطوف بوده است.

ویسا افزوده که دادن امتیازات بیشتر به این نیروها، بر روحیه نیروهای پلیس و ارتش افغانستان که ساختارهای رسمی امنیتی این کشور هستند، تاثیر بد برجا می گذارد.

روزنامه آرمان ملی در واکنش به خبر بازداشت چهار نفر از کارمندان دولتی افغانستان به اتهام "جاسوسی" برای کشورهای همسایه، نوشته است که این اقدامات اداره امنیت ملی افغانستان با استقبال افغانها روبرو شده است.

آرمان ملی اما افزوده که روند شناسایی و بازداشت این گونه افراد باید در هر سطحی که باشد ادامه پیدا کند، نه اینطور که به نوشته روزنامه "جاسوس های پائین رتبه" بازداشت شوند اما بزرگترهای شان کماکان آزاد باقی بمانند.

روزنامه ماندگار نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که کشورهای منطقه روند "استخدام" جاسوس را در سطوح مختلف دولت و جامعه افغانستان شدت بخشیده اند و این مسئله قابل نگرانی است.

این روزنامه نوشته که علاوه بر موجودیت جاسوس های کشورهای منطقه در ادارات دولتی افغانستان، گروه های مربوط به این کشورها، حتی در بین حلقات بیرون از دولت و اجتماع دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی نفوذ کرده اند.

نویسنده ماندگار افزوده که اداره امنیت ملی افغانستان باید این مسئله را جدی گرفته و به بازداشت این گونه افراد ادامه دهد.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود با توجه به اتهام همکاری یک عضو مجلس سنای افغانستان با یک گروه آدم ربا در کابل نوشته که رئیس جمهور کرزی در انتصاب اعضای مجلس سنا توجه کافی نکرده است.

گزارش شده که دادستانی کل افغانستان خواستار بازجویی از این عضو انتصابی مجلس سنا در ارتباط با پرونده های آدم ربایی است.

هشت صبح افزوده که آقای کرزی در انتصاب افراد در پست های مهم، زیر فشار حلقات مشخص سیاسی عمل می کند و این مسئله باعث می شود که بیشتر این افراد از شایستگی لازم برای پیشبرد امور برخوردار نباشند.