پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

المپیک لندن: دیدار با تکواندوکار افغان

با نزدیک شدن المپیک لندن، هیجان و اضطراب در ورزشکاران افغان هم بیشتر شده. دو تکواندوکار افغان که سهمیه حضور در رقابت های المپیک امسال را بدست آورده اند، از همین حالا تمرینات سختی را شروع کرده اند. هفته قبل، علی آرین برای دیدن شرایط تمرینی دشوار یکی از این ورزشکاران، با او دیدار کرد.