پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صندوقچه خاطرات کشته شدگان جنگ افغانستان

گروهی از فعالان حقوق بشر با برگزاری نمایشگاه "صندوقچه خاطرات" خواهان رسیدگی به وضعیت بازمانده های جنگ در افغانستان شده اند. در این نمایشگاه وسایل شخصی کسانی به نمایش گذاشته شده که در بیشتر از سی سال جنگ در افغانستان کشته شده اند. نهاد موسوم به حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که این نمایشگاه را برگزار کرده می گوید هدف اصلی جلب توجه دولت و نهادهای بین المللی برای تامین عدالت در افغانستان iست.

خبرنگار ما ندا کارگر از کابل گزارش می دهد.