روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۱۷ حوت

وضعیت زنان در افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان و تائید وزرای پیشنهادی حامد کرزی در مجلس نمایندگان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود به بهانه هشتم مارچ (مارس) روز جهانی زن، به اوضاع زنان افغانستان نگاه کرده و نسبت به تکرار تاریخ در مورد زنان افغان هشدار داده است.

این روزنامه نوشته که بیش از ده سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، هنوز زنان در افغانستان نگران آینده خود هستند.

هشت صبح افزوده که "نگاه حاکم بر کشور نسبت به زنان تغییر نکرده و رسانه ها هر روز از ستم های سنگینی چون حبس خانگی، ناخن کشیدن، بینی بریدن و خودسوزی های زنان و دختران خبر می دهد."

نویسنده روزنامه افزوده که یکی از مشکلات اساسی نظام های مختلف در افغانستان این بوده که به جای فراهم کردن زمینه آموزش زنان، همه وقت درگیر ظاهر آنها بوده و اینکه "اندازه و رنگ" حجاب آنها چگونه باشد.

روزنامه چراغ برنامه های دولت افغانستان در مورد زنان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که مقامات افغان در ده سال گذشته به جای توجه زیربنایی به مشکلات زنان از جمله صحت و آموزش، تنها به معرفی چند نفر از زنان در پست های اداری و سیاسی بسنده کرده اند.

این روزنامه نوشته که مشکلات زنان افغان بسیار فراتر از اختصاص دادن یک کرسی در حکومت برای آنان است.

چراغ افزوده که نیاز است در برنامه های کلی حکومت افغانستان در رابطه به زنان تغییر وارد شده و به اوضاع کل زنان در شهرها و روستاها توجه شود، نه به چند زن انگشت شمار که در صحنه سیاسی ظهور کرده اند.

روزنامه سرنوشت نوشته است که تحولات ماه های اخیر نشان می دهد که پاکستان در پی تغییر سیاست خود در قبال افغانستان است و این مسئله به نوشته روزنامه، می تواند خبر خوشی برای افغانستان باشد که در سی سال اخیر با مداخلات این کشور روبرو بوده است.

سرنوشت افزوده که مقامات پاکستانی اخیرا از طالبان رسما خواسته اند که با دولت افغانستان برای رسیدن به صلح مذاکره کنند.

نویسنده سرنوشت اگرچه نوشته که نمی توان نسبت به نیت پاکستان در قبال افغانستان مطمئن بود، اما افزوده که شرایط سیاسی پاکستان و نیازی که این کشور به حمایت آمریکا و غرب دارد، می تواند سیاستمداران این کشور را وادار به حمایت از روند صلح در افغانستان کند.

روزنامه ماندگار در مطلبی به تائید صلاحیت 9 وزیر پیشنهادی حامد کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان پرداخته و نوشته که آیا تائید همه وزرای پیشنهادی، نمایانگر این است که "مجلس در دام کرزی افتاده"؟

این روزنامه نوشته که ظرف ماه های اخیر، تغییر قابل توجهی در برخورد مجلس نمایندگان نسبت به برنامه های حکومت مشاهده می شود و حتی تندرو ترین گروه های پارلمانی، حالا در حال نرم کردن موضعگیری خود در برابر آقای کرزی هستند.

ماندگار افزوده که آقای کرزی در دو سال اخیر نشان داده است که به تصامیم مجلس نمایندگان بی اعتنا است و به نوشته روزنامه، تاخیر بیش از دو سال در معرفی نامزدوزرا، با وجود درخواست های پی‌هم مجلس نمایندگان، این مسئله را ثابت کرد.