صدای شما: وضعیت زنان درافغانستان

حق نشر عکس ASCOR

در آستانه هشت مارچ"روز جهانی زن" یک نهاد حقوق بشری در افغانستان از وضعیت زنان دراین کشور ابراز نگرانی کرده است.

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان دستاورد های این کشور طی یک دهه اخیر در بخش زنان را شکننده توصیف کرده و هشدار داده که با خروج نیروهای بین المللی ممکن است آزادی زنان محدود شود.

با وجود چالشها و مشکلات فراوانی که زنان در جامعه مرد سالار افغانستان، آنها در ده سال گذشته به حقوق و آزادی ها زیادی دست یافته اند. به گونه ای که حالا قادر اند کار کنند، درس بخوانند و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.

اما بسیاری این دستاورد ها را اندک و محدود به شهرهای بزرگ می خوانند و با اشاره به عدم دسترسی بسیاری از زنان به خدمات بهداشتی، قضایی و آموزشی تا کید می کنند که هنوز هم وضعیت زنان درافغانستان نگران کننده است.

شما وضعیت زنان افغان را درمقایسه با ۱۰ سال پیش چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا فکر می کنید که دریک دهه اخیر وضعیت زنان افغانستان بهترشده است؟ اگر بلی درچه حدی؟

از سوی دیگر، ادامه جنگ درافغانستان که موجب افزایش تلاش های صلح دولت این کشور و متحدان بین المللی آن برای آوردن طالبان پای میز مذاکره شده، مدافعان حقوق زنان دراین کشور را نگران کرده است.

آنها نگران قوت گرفتن بیش از پیش تندوران اسلامگرا اند و بیم از آن دارند که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دست آورده های شکننده ده سال گذشته را نیز از دست بدهند.

به تازگی شورای علمای افغانستان اعلامیه ای صادر کرد که درآن بر جدایی زنان از مردان در محیط های اجتماعی از جمله محل کار، تحصیل و حتی بازار و همچنین اجتناب از سفر بدون محرم شرعی زنان تاکید شده است.

آنچه موجب نگرانی فزاینده فعالان زن شده دفاع رئیس جمهوری افغانستان از این اعلامیه است که آن در جهت حمایت از حقوق زنان برشمرده است.

به نظر شما این نگرانی ها چقدر بجا است؟

چه چیزهای دستاورد های ده سال اخیر افغانستان در بخش زنان را تهدید می کند؟

اساسا این دستاورد ها چقدر پایداراند ؟

به باور شما چگونه می شود آنها را حفظ کرد؟

برای شرکت در برنامه "صدای شما" از رادیوی بی بی سی درشام پنجشنبه:

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانیdari@bbc.o.uk ایمل بزنید.

اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن ونظر کوتاه تان را ازطریق ایمل ارسال کنید.

مطالب مرتبط