روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۲۴ حوت

نا آرامی های اخیر در افغانستان، به ویژه کشته شدن غیرنظامیان در قندهار، مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده و در کنار آن، نگرانی عبدالله عبدالله در مورد احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز بازتاب یافته است.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود به حوادث اخیر در افغانستان، از جمله سوزاندن قرآن در پایگاه نیروهای آمریکایی و کشته شدن غیرنظامیان در حمله سرباز آمریکایی پرسیده است که "چرا آمریکایی ها به نا امنی دامن می زنند؟"

این روزنامه نوشته که حوادث اخیر نشان می دهد که نظامیان آمریکایی در بسیاری از موارد، یا نتوانسته اند و یا هم نخواسته اند جلو بروز حوادث ناگوار را بگیرند.

نویسنده آرمان ملی این گمانه زنی را مطرح کرده که آمریکا با ایجاد این گونه شرایط، احتمالا در پی زمینه سازی برای خروج زود هنگام خود از افغانستان است.

روزنامه هشت صبح در مورد اوضاع افغانستان از پس سال ۲۰۱۴ که نظامیان ناتو قرار است افغانستان را ترک کنند، ابراز نگرانی کرده و نوشته که نه تنها مردم عادی، بلکه رهبران سیاسی افغانستان نیز "تصویر وحشتناکی" از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ ترسیم می کنند.

نویسنده هشت صبح از برنامه های دولت افغانستان در ده سال گذشته انتقاد کرده و نوشته که این برنامه ها، نتوانست آینده بهتری را برای افغانها تضمین کند.

روزنامه سرنوشت از آنچه که "خاموش بودن" رهبران جهادی و برخی از گروه های سیاسی در قبال حادثه قندهار خوانده، با لحن تندی انتقاد کرده است.

روزنامه افزوده که حالا مردم افغانستان به این واقعیت پی برده اند که کشورشان "رهبران صادق ندارد."

نویسنده سرنوشت بدون اینکه از فرد مشخصی نام بگیرد، نوشته که سکوت این رهبران در مورد حادثه قندهار نشان داد که این افراد "به خاطر منافع شخصی خود در مورد وحشت آمریکا خاموش مانده اند."

روزنامه دولتی هیواد کشته شدن غیرنظامیان در ولسوالی پنجوایی قندهار به دست یک سرباز آمریکایی را "غیرقابل تحمل" خوانده و خواستار محاکمه علنی سرباز متهم شده است.

این روزنامه همچنین از امضای قرارداد میان حکومت افغانستان و آمریکا در سال ۲۰۰۳ انتقاد کرده که براساس آن، خارجی های که به ارتکاب جرمی در افغانستان متهم می شوند، باید در دادگاه های کشورهای خودشان محاکمه شوند.

روزنامه هنوز هم امید را از دست نداده و نوشته که اگر دولت افغانستان حالا هم بیدار شود، فرصت کافی دارد که تا سال ۲۰۱۴ اوضاع را در این کشور بهبود بخشد.

روزنامه ماندگار به بهانه اظهارات اخیر عبدالله عبدالله، رهبر اپوزیسیون سیاسی حامد کرزی در مورد احتمال دست اندازی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، نوشته که "هشدار اپوزیسیون را باید جدی گرفت."

این روزنامه نوشته که باید از "تحقیق برنامه های غیرقانونی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو" جلوگیری شود، در غیر آن، به نوشته روزنامه، "سرنوشت سیاهی در انتظار مردم افغانستان خواهد بود."

آقای عبدالله اخیرا گفت که حکومت افراد طرفدار خود را در نهادهای انتخاباتی تعیین کرده و در پی کمرنگ کردن نقش ناظران بین المللی در انتخابات است؛ ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان "بی اساس" خوانده شد.