چگونه می شود اعتماد میان افغانستان و غرب را تقویت کرد

حق نشر عکس Reuters

حضور نیرو های ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در بیش از ده سال گذشته در افغانستان فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است.

کشته شدن غیر نظامیان در بمباران های اشتباهی و یورش های شبانه به اهداف مشکوک از مواردی بسیار جنجال برانگیز و تنش زا بوده که روابط میان رهبران افغانستان و آمریکا را تیره کرده است.

کشته شدن ۱۶ غیر نظامی که عده ای زن و کودک نیز در میان آنها بود به شیوه بسیار بی سابقه بوسیله یک افسر آمریکایی در قندهار، پخش نوار بی حرمتی به اجسادی که ظاهرا متعلق به شورشیان بودند، از سوی شماری از سربازان آمریکایی و پیدا شدن اوراق سوخته قرآن در پایگاه هوایی بگرام تازه ترین رخداد هایی است که باعث تحریک احساسات مردم افغانستان شده و اعتراضاتی گسترده را درپی داشت.

رهبران آمریکا و غرب همه این موارد را محکوم کرده اند و تعهد کرده اند که تحقیقات همه جانبه صورت خواهد گرفت و عاملان این تخلفات به دست عدالت سپرده خواهند شد.

از سوی دیگرقراراست رهبران آمریکا و بریتانیا جدول زمانی خروج نیروهایشان از افغانستان را نهایی کنند و گفته می شود در تابستان سال آینده رهبری عملیات نظامی به نیرو های افغان سپرده خواهد شد.

و اما بعد از خروج نیرو ها، هنوز هم افغانستان به همکاری و کمک های تدارکاتی، مالی و آموزشی غرب تا خود کفا شدن، نیاز خواهد داشت و هنوز هم نظامی های غربی به عنوان مربی و مشاور در افغانستان حضور خواهند داشت. زیرا رهبران کشور های بزرگ جهان معتقدند که تامین صلح و ثبات در افغانستان به معنی تامین صلح و ثبات در خانه های آنهاست.

پس افغانستان به جهان و جهان به افغانستان نیاز دارد و برای تامین این نیاز به اعتماد متقابل ضرورت است.

به نظر شما چگونه می توان جلو رخداد های تنش زا و اعتماد بر افگن را گرفت؟

در چنین وضعیتی چگونه می توان روابطی مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حقوق متقابل و برابری میان طرفین، ایجاد کرد؟

برای شریک کردن نظریات تان با شنوندگان برنامه صدای شما که طبق معمول پنجشنبه شام روی موج می آید، با ما تماس بگیرید.

می توانید به ما زنگ بزنید: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

پیامک بفرستید:۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸

و یا هم به ما ایمل کنید:

dari@bbc.co.uk