پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش بر سر مدارک و شواهد 'کشتار قندهار'

وکیل مدافع سرباز آمریکایی متهم به کشتار غیرنظامیان در ولایت قندهار می گوید موکلش اعتراف نکرده و هیچ مدرکی برای گناهکاری او هم وجود ندارد. جان هنری براون گفته می خواهد برای جمع آوری شواهد بیشتر به افغانستان سفر کند. اما سخنگوی رییس جمهوری افغانستان گفته نتایج تحقیقات هیات های اعزامی به محل حادثه بزرگترین مدرک این پرونده است.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.