زراعت در افغانستان؛ چالشها و پیشرفتها

افغانستان کشوری است زراعتی و بیشتر مردم آن مشغول کشاورزی اند، ولی خشکسالی های اخیر دراین کشورکاهش قابل توجه محصولات زراعتی و کمبود مواد خوراکی را در پی داشته است.

سال گذشته حدود نیمی از ولایت های افغانستان گرفتار خشکسالی بود و سازمان های بین المللی اعلام کردند که دو نیم میلیون نفر به کمک های فوری غذایی پیش از فرا رسیدن زمستان نیاز دارند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای مبارزه با کمبود مواد خوراکی در افغانستان خواستار سرمایه گذاری کلان در بخش زراعت این کشور شده است.

اما به نظر شما در یک دهه گذشته در افغانستان چقدر روی رشد زراعت سرمایه گذاری شده و چه کارهای اساسی دراین راستا صورت گرفته است؟

هرچند دولت فغانستان می گوید که برای افزایش محصولات کشاورزی در این کشور برنامه های اساسی با هزینه های بزرگ را اجرا کرده و هنوزهم پروژه هایی را روی دست دارد، اما برخی کارشناسان می گویند حداقل در ده سال گذشته از توانایی های افغانستان برای افزایش محصولات کشاورزی استفاده شایانی صورت نگرفته و زارعان شاهد تغییرات چندانی در زندگی خود نبوده اند.

شما دراین باره چه فکر می کنید، و آیا در این مدت واقعاً شرایط زندگی کشاورزان افغان بهتر شده است؟

کارشناسان تاکید دارند که در صورت سرمایه گذاری روی منابع آب، توزیع بذرهای اصلاح شده، ساختن سرد خانه ها و دادن رایانه (سبسایدی) به کشاورزان، محصولات زراعتی افغانستان افزایش یافته و این کشور به خودکفایی غذایی خواهد رسید.

به نظرشما دولت افغانستان برای بی نیاز شدن از واردات مواد غذایی و کمک های غذایی خارجی، چه اقداماتی را باید روی دست بگیرد؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسشهای تان در برنامه صدای شما می توانید به شیوه های زیر اقدام کنید:

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانی dari@bbc.co.uk ایمل بزنید.

اگر هم مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفاً شماره تلفن و نظر کوتاه تان را از طریق ایمیل به ما ارسال کنید.

دیدگاه ها و پیشنهاد های شما به ما کمک می کند تا این موضوع را بهتر وعمیق تر برسی کنیم.