دولت بریتانیا 'از نحوه مصرف کمک مالی به افغانستان مطلع نیست'

مرد افغان حق نشر عکس AP
Image caption در مورد نحوه مصرف کمکهای مالی بریتانیا به افغانستان پرسش هایی مطرح شده است

یک نهاد مستقل بریتانیایی از نحوه کاربرد کمک های اقتصادی دولت این کشور به افغانستان انتقاد کرده است.

روز پنجشنبه، ۳ فروردین (۲۲ مارس)، کمیسیون مستقل نظارت بر آثار کمک های خارجی بریتانیا در گزارشی از نحوه مصرف کمک های اقتصادی این کشور به افغانستان انتقاد کرده و گفته است که مقامات بریتانیایی از سرنوشت کمک هایی که در اختیار افغانستان قرار می دهند آگاهی ندارند.

این کمیسیون در نخستین گزارشی که در مورد کمک بریتانیا به افغانستان منتشر کرده، گفته است که وزارت توسعه بین المللی که مسئول اعطا و پیگیری نحوه استفاده از کمک های خارجی بریتانیاست، در زمینه نظارت بر کمک هایی که به افغانستان ارسال می شود کارآیی لازم را نداشته است.

در این گزارش، موفقیت وزارت توسعه بین المللی در این زمینه اندکی توصیف شده و آمده است که این وزارتخانه ماموران و امکانات کافی را به نظارت بر چگونگی هزینه شدن کمک های اقتصادی به افغانستان اختصاص نداده است.

البته، کمیسیون مستقل نظارت بر آثار کمک های خارجی بریتانیا در گزارش خود می پذیرد که به خاطر ادامه ناآرامی و درگیری در افغانستان، به سادگی نمی توان از کارآیی کمک هایی که به آن کشور ارسال می شود اطمینان حاصل کرد.

در عین حال، این کمیسیون وزارت توسعه بین المللی را متهم می کند که حتی نمی داند چه مقدار از کمک های مالی ارسالی به افغانستان عملا به دست افراد و نهادهای مورد نظر می رسد.

از جمله مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، وجود رده های متعدد بین مبدا و مقصد کمک های نقدی به افغانستان است که در نتیجه آن، نظارت بر مسیر توزیع کمک ها دشوار می شود و امکان فساد مالی و سوء استفاده از این کمک ها را فراهم می آورد.

مشکلات دسترسی کارکنان وزارت توسعه بین المللی به ارقام مربوط به کمک های ارسالی به افغانستان، کمبود پرسنل آموزش دیده و دشواری حفظ ارتباط ها به دلیل شرایط سخت خدمت در افغانستان از جمله موانع عمده بر سر راه پیگیری موثر نحوه استفاده از کمک های مالی به افغانستان ذکر شده است.

به گفته این کمیسیون، سختی خدمت در افغانستان به معنی لزوم تغییر مکرر پرسنل اعزامی به آن کشور و یا دادن مرخصی متعدد به آنهاست.

دولت بریتانیا دو سال پیش ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر تاثیر کمک های خارجی بریتانیا ICAI را اعلام کرد.

هدف از ایجاد این نهاد، نظارت بر نحوه هزینه کردن کمک های مالی خارجی دولت و حصول اطمینان از استفاده بهینه از این منابع بوده است.

از جمله وظایف این کمیسیون، درجه بندی میزان کارآیی کمک های متفاوتی است که عمدتا تحت نظر وزارت توسعه بین المللی در اختیار کشورها و نهادهای کمک پذیر در کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد.

مطالب مرتبط