افغانستان توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز می‌کند

کارت انتخابات افغانستان حق نشر عکس AFP
Image caption تهیه شناسنامه های التکرونیکی برای دولت افغانستان مهم است

دولت افغانستان می گوید توزیع شناسنامه های الکترونیکی را تا حداقل شش ماه دیگر آغاز می کند.

قرار است توزیع این شناسنامه ها (تذکره) از کابل آغاز شده و آرام آرام به ولایات گسترش پیدا کند.

مقامات افغان می گویند، افغانها قادر خواهند بود از این شناسنامه برای شرکت در انتخابات ها نیز استفاده کنند.

علاوه بر این، مشخصات وسایط نقلیه ای که شهروندان افغان خریداری می کنند و همچنین مشخصات جواز رانندگی آنها نیز در این شناسنامه درج خواهد شد.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات افغانستان که در مورد این برنامه به خبرنگاران اطلاعات می داد گفت: "همه کسانی که تذکره جدید الکترونیکی اخذ می کنند، نشان انگشت و تصویر چشم آنها گرفته می شود. این مشخصات در یک بانک معلومات نگهداری می شود."

آقای سنگین گفت که در تهیه این شناسنامه ها، از فن‌آوری جدید کار گرفته شده است و کدگذاری در آنها، جعل این شناسنامه ها را ناممکن می سازد.

جلوگیری از جعل‌کاری

اجرای این برنامه برای دولت افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.

هنوز سرشماری دقیق از نفوس افغانستان در دست نیست و افغانستان در برگزاری انتخابات ها و همچنین در تدابیر امنیتی خود، از این ناحیه با مشکلات بزرگی روبرو شده است.

در سالهای قبل، نهادهای انتخاباتی گزارش کردند که به دلیل دشواری در شناسایی شهروندان افغانستان، در مواردی شهروندان برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز توانسته اند در انتخابات شرکت کنند و به نامزدها رای بدهند.

شناسنامه هایی که افغانها در حال حاضر دارند، یا مربوط به سالهای قبل از جنگ داخلی می شود که کتابچه های آن به شدت فرسوده شده است و یا هم کسانی که در ده سال اخیر شناسنامه گرفته اند، تمامی اطلاعات آن روی یک کاغذ عادی چاپ شده و این انتقاد وجود داشته که این شناسنامه ها به سادگی قابل جعل است.

برنامه تهیه شناسنامه های جدید از چند سال اخیر روی دست بوده، اما این برنامه با کندی به پیش رفته است.

مقامات می گویند، این شناسنامه ها به مهاجران افغانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند نیز توزیع خواهد شد.