روزنامه های کابل: سه شنبه، ۸ حمل

اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد نیروهای ناتو در افغانستان و کشتار غیرنظامیان در قندهار از سوی یک سرباز آمریکایی، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده به بهانه اظهارات روز گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج سربازان ناتو از افغانستان و پرداخت غرامت به مردم این کشور، نقش همسایه های افغانستان به ویژه ایران را در تحولات سال های اخیر افغانستان بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که حضور نیروهای خارجی در افغانستان، در ده سال اخیر مانع از گسترش مداخلات کشورهای همسایه افغانستان در امور این کشور بوده است و حالا این کشورها برای ورود دوباره به افغانستان، برای خروج نیروهای ناتو از این کشور لحظه شماری می کنند.

نویسنده اراده افزوده که مردم افغانستان شاهد "مداخلات خصمانه" ایران و پاکستان در امور کشورشان بوده اند و نسبت به صداقت این کشورها در همکاری با بازسازی افغانستان تردید دارند.

روزنامه هشت صبح از هیات دولت افغانستان انتقاد کرده است که در برابر اظهارات محمود احمدی نژاد در نشست تاجیکستان سکوت اختیار کردند.

روزنامه نوشته که آقای احمدی نژاد در حضور رئیس جمهوری افغانستان، رسما به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت کرد، و سکوت هیات افغانی، حضور آنها را در این نشست زیر سوال قرار داد.

نویسنده هشت صبح به همین بهانه اظهارات اخیر یک مقام نظامی ایران را نیز بررسی کرده که خواستار مقاومت مسلحانه افغانها در برابر نیروهای ناتو شده بود.

این روزنامه با انتقاد نوشته که ایران با توجه به اوضاع جاری در افغانستان، در پی تشدید مخالفت ها با نیروهای ناتو در افغانستان است تا از این طریق، به اهداف سیاسی خود نزدیک تر شود و حکومت افغانستان در این رابطه همیشه با "مدارا" برخورد کرده است.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود در مورد پیشنهاد اخیر گروه بین المللی بحران نوشته که برای پایان یافتن خشونتها در افغانستان خواستار مداخله سازمان ملل متحد شده است.

این روزنامه اما نوشته که سازمان ملل متحد با توجه به نقشی در سالهای اخیر در افغانستان داشته، قادر به حل مشکلات در افغانستان نخواهد بود.

نویسنده سرنوشت باور دارد که سازمان ملل متحد نتوانسته نقش بی طرفانه ای را در بحران موجود در افغانستان بازی کند و به نوشته روزنامه، در بسیاری موارد به "ابزاری دست آمریکا" تبدیل شده است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود نوشته است که سوالهای زیادی در مورد چگونگی وقوع حادثه قندهار که در آن شانزده غیرنظامی بدست یک سرباز آمریکایی کشته شدند، وجود دارد، در حالی که به نوشته روزنامه، مقامات آمریکایی مایل نیستند به این سوالها پاسخ ارایه کنند.

نویسنده چراغ به نقل از یک خبرگزاری آمریکایی نوشته که سرباز آمریکایی در دو نوبت جداگانه از پایگاه خود بیرون شده و دست به کشتار غیرنظامیان زده است.

روزنامه نوشته که هنوز انگیزه این کشتارها روشن نشده است، اما آنچه معلوم است اینکه آینده روابط افغانستان و آمریکا در گرو پرونده این سرباز قرار دارد.

نویسنده باور دارد که آمریکا در صورتی که مایل به آغاز فصل جدیدی از روابط با افغانستان باشد، باید این پرونده را به درستی بررسی کرده و عامل این حادثه را مجازات کند.