برنامه تازه دولت افغانستان برای بازگشت مهاجران

محمد قسیم فهیم حق نشر عکس Getty
Image caption محمد قسیم فهیم: "آرزو داریم که سازمان ملل متحد تا تعیین سرنوشت مهاجرین افغانستان، کمکهای خود را قطع نکند"

دولت افغانستان به همکاری کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تلاشهایی را برای بازگشت مهاجران افغان روی دست گرفته است.

بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر حدود سه میلیون افغان در کشورهای مختلف و از جمله ایران و پاکستان مهاجر هستند.

همچنین ۳۰۰هزار تن دیگر در داخل افغانستان آواره هستند.

محمد قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری و ده عضو کابینه افغانستان روز چهارشنبه، ۹ حمل/فروردین در نشستی با مقامهای سازمان ملل در کابل خواستار ادامه کمکهای کشورهای همسایه و سازمان ملل برای مهاجران شدند.

آقای فهیم گفت: "آرزو داریم که سازمان ملل متحد تا مشخص شدن سرنوشت مهاجران افغانستان، کمکهای خود را قطع نکند و به وزارت مهاجران و دولت افغانستان کمک کند تا این مشکل انسانی که در افغانستان وجود دارد، رفع شود."

در این نشست همچنین راهبرد دولت افغانستان در مورد بازگشت مهاجران این کشور از خارج مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که ده وزارتخانه این کشور باید زمینه بازگشت مهاجران را فراهم کنند.

فراهم کردن شرایط زندگی و ایجاد فرصتهای شغلی برای مهاجران بازگشت کننده از اهداف اصلی استراتژی دولت افغانستان در مورد بازگشت مهاجران خوانده شده است.

حق نشر عکس Getty
Image caption افغانستان بیش از سه میلیون مهاجر در ایران و پاکستان دارد

جماهیر انوری، وزیر امور مهاجران افغانستان در این مورد گفت: "این استراتژی اصول اساسی یا اساسنامه وزارت امور مهاجرین را تشکیل می دهد ـ چگونه مهاجران ما باید عودت کنند؟ چگونه استقرار یابند؟ و چگونه برای آنها کار پیدا شود؟"

آقای انوری افزود: "این جزئی از استراتژی منطقه ای (در مورد بازگشت مهاجران افغان) است که ما آن را به همکاری ایران، پاکستان و افغانستان تدوین کرده ایم."

به گفته او، این استراتژی در ماه جنوری/ژانویه از سوی مقامهای افغانستان، پاکستان و ایران امضا شده و پس از این به اجرا گذاشته خواهد شد.

مقامهای دولت افغانستان گفته اند که راهبرد بازگشت مهاجران افغانستان در یک کنفرانس بین المللی در ماه مه آینده در سوئیس مورد بحث مجدد قرار خواهد گرفت.

مقامهای افغان امیدوارند که با تایید شرکت کنندگان این کنفرانس، کشورهای شرکت کننده، کمکهای بیشتری را در زمینه بازگشت مهاجران افغان در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.

مطالب مرتبط