پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس افغانستان برای بار دوم طرح بودجه را رد کرد

مصاحبه با امیر خان یار رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان افغانستان