پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس افغانستان برای بار دوم طرح بودجه را رد کرد

گفت و گو با نجیب الله منلی مشاور مطبوعاتی وزیر مالیه افغانستان