روزنامه‎های کابل: دوشنبه، ۲۱ حمل

انتقال مسئولیت عملیات‌های شبانه از نیروهای ناتو به دولت افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار، منتقد حکومت، در سرمقاله خود توافق آمریکا و وزارت دفاع افغانستان در مورد انتقال مسئولیت عملیات‌های شبانه به سربازان افغان را بررسی کرده و نوشته است که این اقدام، برای طالبان فرصت خواهد داد تا در جریان شب، بهتر برای حملات خود برنامه‌ریزی کنند.

این روزنامه نوشته است که اگر انتقال مسئولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان، باعث کاهش تلفات غیرنظامیان افغان می‌شود، از این اقدام باید استقبال شود، اما در عین حال، نویسنده ماندگار افزوده است که دولت افغانستان باید به مردم این کشور تضمین کند که نیروهای افغان نیز همانند سربازان ناتو، عملیات‌های شبانه را با موثریت کامل اجرا خواهند کرد.

با این حال، نویسنده باور دارد که انتقال مسئولیت عملیات شبانه از ناتو به سربازان افغان، دستاورد مهمی برای گروه طالبان محسوب می‌شود.

روزنامه سرنوشت اما در سرمقاله خود، از انتقال مسئولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان استقبال کرده و نوشته است که پس از انتقال مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان، این دومین درخواست دولت این کشور است که به دنبال مقاومت شدید آمریکا، سرانجام از سوی این کشور پذیرفته می‌شود.

نویسنده سرنوشت افزوده است که توافق آمریکا برای سپردن زندان بگرام به دولت افغانستان و حالا مسئولیت عملیات شبانه به نیروهای این کشور، این نگرانی را از میان افغان‌ها برطرف می‌کند که گویا دولت افغانستان توان چانه‌زنی با آمریکا در مورد مسایل مهم این کشور را ندارد.

روزنامه هشت صبح ولی نوشته است که با سپردن مسئولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان، نگرانی‌ها در مورد چگونگی مدیریت و رهبری این عملیات‌ها افزایش یافته است.

این روزنامه نوشته است که حوادث سال‌های اخیر نشان داده است که گروه‌های شورشی، بیشترین تلفات خود را در نتیجه عملیات‌‎های شبانه نیروهای ناتو متحمل شده‌اند و حال، نویسنده پرسیده است که با انتقال مسئولیت این عملیات‌ها به دولت افغانستان، چه تضمینی وجود دارد که این عملیات‌ها "رنگ سیاسی و قومی" به خود نگرفته و به دور از "فشار مقامات حکومتی" اجرا شود؟

نویسنده هشت صبح، از سوی دیگر، توانایی نیروهای ارتش و پلیس افغانستان را نیز برای به دست گرفتن رهبری عملیات‌های شبانه زیر سوال برده و افزوده است که این نیروها وسایل و تجهیزات کافی نیز برای اجرای موثر این عملیات‌ها در اختیار ندارند.

روزنامه باور نوشته است که آمریکا به شدت می‌خواهد پیمان همکاری استراتژیک با افغانستان را قبل از کنفرانس شیکاگو امضا کند و به همین اساس، تمامی پیش‌شرط‌های دولت افغانستان برای امضای این پیمان، از جمله واگذاری مسئولیت زندان بگرام و عملیات‌های شبانه به دولت افغانستان را قبول می‌کند.

اما نویسنده باور نوشته است که نکند این پذیرفتن‌ها، تنها روی کاغذ باقی بماند و در عمل، مسئولیت عملیات‌های شبانه و همچنین زندان بگرام، کماکان در دست آمریکا باشد.

این نویسنده تاکید کرده است که دولت افغانستان باید تنها به امضای قراردادها بسنده نکرده و در پی عملی شدن این توافقات باشد.