پلیس چگونه می تواند همکاری بیشتر مردم را جلب کند

حق نشر عکس bbc

این هفته گزارشی داشتیم در باره تازه ترین تلاش دولت افغانستان برای تقویت رابطه مردم با پلیس.

ایجاد پلیس نیرومند و قابل اعتماد برای مردم یکی از برنامه های اصلی امنیتی در افغانستان است که تا بحال روی آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است.

توجه اصلی حالا معطوف به آموزش پلیسی است که بتواند به نیازهای امروزی پاسخ دهد.

جلب همکاری بیشتر مردم در مبارزه با جرایم و تامین امنیت از اهداف یک برنامه جدید وزارت امور داخله افغانستان است که اجرای آن آغاز شده است.

براساس این برنامه، مردم فرصت خواهند یافت تا در مورد مسائلی که به نظر شان مهم است، با نیروهای پلیس تماس بگیرند و نظرات خود را با آنها درمیان بگذارند.

مسئولان می گویند، براساس این برنامه، نیروهای پلیس در هر منطقه یک دفتر ارتباطات مردمی ایجاد خواهند کرد تا مردم بتوانند از این طریق با نیروهای پلیس مشورت کرده و یا هم اطلاعاتی را در مورد مسایل امنیتی در اختیار آنها قرار دهند.

ولی حالا وضع از چه قرار است؟

مردم از کدام راه ها می توانند به پلیس مراجعه کنند؟

پلیس چگونه به شکایات مردم رسیدگی می کنند؟

تجربه شما از روابط مردم با پلیس در کشور های دیگر جهان از چه قرار است؟

با شرکت در برنامه صدای شما، شام پنجشنبه در برنامه شامگاهی ما در این زمینه ها صحبت کنید.

آدرس ایمیل برنامه :

dari@bbc.co.uk

شماره تلفن برنامه : ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ شماره پیامگیر: ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸