روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۷ حمل

تعیین پسر برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح و نگرانی ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با توجه به انتصاب صلاح الدین ربانی، پسر برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان نوشته که ربانی پسر با حضور در این موقف "قربانی سیاست های تعریف ناشده و مبهم حکومت" خواهد شد.

این روزنامه نوشته که آقای ربانی، از نفوذی که پدرش در افغانستان و بیرون از افغانستان داشت، برخوردار نیست و تصور نمی شود که چهره های مطرحی از فرماندهان سابق جهادی همانند پدر، از او نیز حمایت کنند.

علاوه بر خود آقای ربانی، به نوشته روزنامه هشت صبح، حالا دیگر از شورای عالی صلح افغانستان نیز نباید انتظار داشت که با این ترکیب کنونی، افغانستان را به طرف صلح به پیش ببرد.

هشت صبح در عین حال نوشته که رئیس جمهور کرزی با این گام، توانست شکافی را در حزب جمعیت اسلامی ایجاد کند تا در انتخابات پیش رو بتواند از آن به نفع طرفداران خود استفاده کنند.

روزنامه باور اما نوشته که تصمیم رئیس جمهور کرزی به انتصاب صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح، تلاشی برای راضی نگهداشتن برخی گروه ها بوده که برای تامین صلح در افغانستان، راضی بودن آنها نیز حتمی است.

این روزنامه نوشته که حالا بنا به هر دلیلی که بوده، آقای ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین شده است، و حالا به نوشته روزنامه، نیاز است تا از او برای پیشبرد این ماموریت حمایت شود.

نویسنده باور همچنین تاکید کرده که نیاز است آقای ربانی تا زمانی که به عنوان رئیس شورای عالی صلح کار می کند، از موضع حزب جمعیت صحبت نکرده و با یک موضعگیری مستقل و بی طرفانه، کاری کند که افغانستان به طرف پایان خشونتها هدایت شود.

روزنامه ماندگار نوشته است که کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان به "اصلاح و تغییر کیفی" نیاز دارد.

این روزنامه نوشته که در انتخابات های گذشته، افغانها تجربه بدی از نحوه عملکرد نهادهای انتخاباتی داشته اند.

به باور نویسنده، این نهادها در تقلب های انتخاباتی دخیل بوده اند و برای جلوگیری از تکرار این شرایط، نیاز است تا افرادی که در راس کمیسیون انتخابات قرار می گیرند، بر اساس مشوره با تمامی جناح های دخیل انتخاب شوند، نه اینکه تنها بر اساس تصمیم رئیس جمهوری افرادی این پست ها را اشغال کنند.

روزنامه آرمان ملی با توجه به اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد احتمال تغییر در برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به صداقت این تصمیم تردید نشان داده است.

آقای کرزی اخیرا گفت که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک سال به جلو بیافتد تا برنامه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، به راحتی اجرا شود و یا هم برای برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۴، نیاز است تا خروج نیروهای ناتو از افغانستان یک سال پیش تر انجام شود.

نویسنده آرمان ملی افزوده که هنوز به درستی روشن نیست آقای کرزی با این اظهارات چه فکری در سر دارد، اما هشدار داده که این "بازی" می تواند بخشی از برنامه های آقای کرزی برای ادامه قدرت خودش و یا یکی از افراد مورد نظرش باشد.