روزنامه های کابل: سه شنبه ۲۹ حمل

دو روز بعد از حملات گروهی طالبان به اهدافی در چندین شهر افغانستان، روزنامه های چاپ کابل هنوز چگونگی وقوع این حملات و پیامدهای آن را ارزیابی می کنند.

روزنامه هشت صبح از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان در سرکوب شورشیان ستایش کرده و نوشته که واکنش نیروهای افغان در برابر حملات همزمان شورشیان مسلح، امیدواری افغانها نسبت به این نیروها را بیشتر کرده است.

روزنامه هشت صبح حمله سی و شش مهاجم انتحاری به شهرهای مختلف افغانستان را با حمله مهاجمان مسلح سال ۲۰۰۸ به شهر بمبئی هند تشبیه کرده و نوشته که نیروهای امینتی هند برای از پا درآوردن ده فرد مسلح، سه روز مبارزه کردند و بیش از یک یکصد و شصت نفر نیز در آن کشته شد.

نویسنده همچنین افزوده که نیروهای فرانسوی اخیرا چندین روز تلاش کردند تا سرانجام یک نفر مهاجم مسلح را از پادرآورند. اما هشت صبح افزوده که نیروهای افغان سی و شش مهاجم انتحاری را با کمترین تلفات به غیرنظامیان، در هجده ساعت از پا درآوردند.

روزنامه ماندگار اما نوشته که "ضعف اطلاعاتی" ناتو و دولت افغانستان همانگونه که رئیس جمهور کرزی نیز روز گذشته از آن نام برد، باید با جدیت بررسی شود.

این روزنامه نوشته که به هر اندازه که افغانها از عملکرد نیروهای امنیتی کشورشان ستایش می کنند، به همان اندازه نگران رخنه "جاسوسان و گماشتگان اطلاعاتی" خارجی ها در درون ساختارهای دولتی افغانستان هستند.

نویسنده ماندگار افزوده که بررسی این مسئله و شناسایی عوامل بیگانه در دستگاه دولتی افغانستان، کمک می کند تا از تکرار این گونه حوادث در آینده جلوگیری شود.

روزنامه اراده نوشته که با گذشت بیش از ده سال از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، حملات اخیر در کابل نشان داد که هنوز امنیت پایتخت افغانستان شکننده است.

روزنامه سرنوشت نوشته که حملات اخیر طالبان در کابل و چند شهر دیگر، اگرچه از سوی طالبان "موفقانه" ارزیابی شد، اما به نوشته روزنامه، این حملات ناکامی گروه طالبان را نشان داد.

نویسنده سرنوشت افزوده که طالبان پیروزی خود را در هدف قرار دادن خارجی ها و آسیب رساندن به آنها می دانند، در حالی که در حملات اخیر، هیچ هدف خارجی آسیب ندید و برعکس، گروه بزرگی از مهاجمان انتحاری طالبان نیز از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمدند.

روزنامه باور نوشته که حملات اخیر طالبان در افغانستان، آخرین امیدواری ها در مورد مصالحه طالبان و دولت افغانستان را از بین برد.

این روزنامه نوشته که طراحان اصلی این عملیات نیز هدف اصلی شان برهم زدن برنامه مصالحه بوده است.

روزنامه آرمان ملی نوشته که با وجود ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی در مهار عملیات طالبان، دستگاه های اطلاعاتی افغانستان باید به این مسئله جواب بدهند که چگونه این همه مهاجم توانست وارد کابل و سایر شهرهای افغانستان شود.