روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۳۰ حمل

واکنش رئیس جمهوری افغانستان به حملات اخیر طالبان در کابل و چند شهر دیگر، امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و چگونگی مصالحه با طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود به چگونگی رابطه افغانستان با آمریکا پس از سال 2014 پرداخته و نوشته که نیاز است پیمان همکاری استراتژیک افغانستان و آمریکا که قرار است بزودی میان دو کشور امضا شود، افغانستان را در برابر تهدیدهای منطقه ای تضمین کند.

این روزنامه نوشته که پایگاه های شورشیان هنوز در پاکستان فعال است و افغانستان هر گاه با تهدیدهای مختلفی از ناحیه کشورهای همسایه خود روبرو می شود.

چراغ افزوده که پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا، باید به صراحت اشاره کند که آمریکا از افغانستان در برابر مداخلات کشورهای منطقه حمایت می کند.

نویسنده به این باور است که اگر به این گونه مسایل حیاتی توجه نشود، امضای پیمان همکاری با آمریکا، درد مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد.

روزنامه ماندگار از لحن سخنان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در برابر طالبان انتقاد کرده که اخیرا اعضای این گروه را "برادر" خطاب کرد.

این روزنامه نوشته که چگونه ممکن است آقای کرزی در رویارویی آشکار با خواست مردم کشورش، کسانی را که هر روز به اهداف غیرنظامی حمله می کنند، "برادر" خطاب کند؟

نویسنده این گمانه زنی را مطرح کرده که احتمالا آقای کرزی به فکر ایجاد ائتلافی با طالبان و حزب اسلامی مربوط به گلبدین حکمتیار است و به طعنه نوشته که حالا چون مردم افغانستان را از دست داده، حداقل نمی خواهد طالبان را از دست بدهد.

روزنامه هشت صبح نیز در سرمقاله خود زیر عنوان "برادر تو، برادر ما نیست" از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و نوشته که پس از گذشت بیش از ده سال، "حکومت افغانستان هنوز دوست و دشمن خود را تشخیص نداده است."

این روزنامه نوشته که آقای کرزی، در واکنش به حملات اخیر طالبان، به جای انتقاد از این گروه و یا انتقاد از حامیان شان، نیروهای ناتو را که به نوشته روزنامه در برابر شورشیان می جنگند و قربانی می دهند، به باد انتقاد گرفت و آنها را در رخنه طالبان به شهرهای افغانستان مقصر دانست.

هشت صبح افزوده که تحمل "برادر" خطاب کردن طالبان از سوی رئیس جمهور کرزی، برای خانواده های که هجده ساعت در کابل زیر آتش و تیراندازی بسر بردند، دشوار است.

روزنامه سرنوشت از طالبان انتقاد کرده که اخیرا حمله به اهداف غیرنظامی را در افغانستان شدت داده اند.

این روزنامه نوشته که طالبان شعار پیرویی از ارزش های اسلامی سر می دهند، در حالی که عملکرد آنها به نوشته روزنامه، هرگز با اصول اسلامی سازگاری ندارد.

روزنامه ویسا نوشته که رئیس مجلس نمایندگان افغانستان اخیر بدنبال حملات طالبان به کابل، از روند مذاکرات صلح با طالبان انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که به جای انتقاد از روند مصالحه با طالبان، باید تلاش شود تا این روند تقویت شده و از یک برنامه ایستا، به یک حرکت ملی تبدیل شود.

ویسا افزوده که ده سال اخیر نشان داد که از راه زور، جنگ در افغانستان پایان یافتنی نیست.

این روزنامه نوشته که تامین صلح در افغانستان، تنها مسئولیت دولت و شورای عالی صلح نیست، بلکه به نوشته روزنامه، برای موفقیت این برنامه، باید مردم افغانستان یکجا شده و از صلح حمایت کنند.