پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان تصویب شد

پارلمان افغانستان، پس از دو بار رد کردن لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، سرانجام امروز آن را تصویب کرد. نماینده ها ایراد گرفته بودند که بودجه ولایت های مختلف توازن نداشته و به برنامه های زیربنایی هم توجه کافی نشده.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.