پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان درباره جزئیات پیمان با آمریکا به مجلس توضیح داد

مشاور امنیت ملی افغانستان امروز جزئیات پیمان استراتژیک این کشور با آمریکا را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد. مقامهای افغان می گویند که این سند چارچوبی است برای تمامی قراردادهای آینده میان افغانستان و امریکا. دو طرف توافق کرده اند یکسال پس از اجرایی شدن این سند، توافقنامه دیگری در مورد مدت و چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان امضا کنند. پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا پس از ۲۰۱۴ به مدت ده سال اعتبار خواهد داشت.