قسیم فهیم: برای مصالحه با طالبان باید خواست‌هایشان را بپذیریم

قسیم فهیم حق نشر عکس Getty
Image caption آقای فهیم گفت که تامین امینت در اولویت قرار دارد

محمد قسیم فهیم، معاون رئیس جمهور افغانستان می گوید که برای موفقیت تلاشهای مصالحه با گروه طالبان، باید خواست های این گروه پذیرفته شود.

آقای فهیم که در مراسم رسمی معرفی صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان صحبت می کرد، گفت "سرکوب یک گروه و به قدرت رسیدن یک گروه دیگر" صلح را در افغانستان تامین نمی کند.

او گفت که نیاز است تا تمامی جناح ها و گروه های موجود در افغانستان، یک دیگر را بپذیرند و به حقوق هم دیگر احترام قایل شوند.

آقای فهیم گفت: "با سرکوب یک گروه و به قدرت رسیدن یک گروه، صلح تامین نمی شود؛ این را تجربه کرده ایم. ما باید چیزی را بدهیم و چیزی را بدست بیاوریم."

آقای فهیم اما تاکید کرد که گروه طالبان نیز برای پیوستن به صلح، باید شرایط افغانستان را که پذیرفتن ارزشهای جامعه مدنی و قانون اساسی این کشور است، قبول کنند.

امنیت، نیاز اولی

معاون رئیس جمهور افغانستان همچنین از گروه های سیاسی خواست که برای تامین امنیت و پایان دادن به خشونت ها در افغانستان، یکجا با هم کار کنند.

او هشدار داد که اگر این تلاشها به نتیجه نرسد، افغانستان با نا امنی های بیشتری روبرو خواهد شد.

آقای فهیم گفت: "به صراحت می گویم که ما امروز به طرف ناامیدی به پیش می رویم، این خطر وجود دارد که امنیت بوجود آمده از بین برود."

آقای فهیم همچنین در همین فرصت به تلاشهای گروه های اپوزیسیون حکومت به تغییر نظام سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت که حتی تغییر نظام سیاسی، نیازمند امنیت است.

او گفت: "برای افغانستانی که امروز به طرف بی ثباتی می رود، ما هر کدام نسخه خود را می دهیم و می گوییم که این نظام یا آن نظام خوب است. ما هر نوع نظام و سیستم را می پذیریم، همه چیز مساعد است، ریاستی، پارلمانی، اما این همه در صورتی ممکن است که مردم نسبت به امنیت شان مطمئن باشند."

مطالب مرتبط