روزنامه های کابل: چهارشنبه ۶ ثور

بحث مصالحه حکومت افغانستان با طالبان و آینده روابط افغانستان و آمریکا از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه باور در سرمقاله خود به سخنان روز گذشته قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان توجه کرده که خواستار پذیرفتن خواست های طالبان برای پایان دادن به خشونت ها در افغانستان شده بود.

نویسنده باور نوشته که سخنان آقای فهیم، به این شایعات نقطه پایان گذاشت که گویا شماری از اعضای حکومت افغانستان به ویژه افرادی که با جبهه شمال ارتباط دارند، با برنامه مصالحه حکومت افغانستان مخالف هستند.

این روزنامه نوشته که سخنان آقای فهیم "امیدواری" مردم افغانستان را نسبت به صلح پایدار در کشورشان تقویت کرد، چون به نوشته روزنامه، از این سخنان روشن شد که حالا تمامی مقامات افغان به این نتیجه رسیده اند که با جنگ و خشونت کاری از پیش نمی رود و باید راه مصالحه و گفتگو در پیش گرفته شود.

روزنامه آرمان ملی اما نوشته که طالبان با شعار جنگ با قضایای افغانستان برخورد می کنند و با تکرار درخواست های مصالحه حکومت افغانستان، خشونت این گروه بیشتر می شود.

نویسنده آرمان ملی نوشته که حکومت افغانستان باید "بیدار" باشد و همزمان با هشدارهای طالبان به حملات بیشتر، نیروهای امنیتی خود را بیشتر تقویت کند.

روزنامه سروش ملت در سرمقاله خود نوشته که با وجود نهایی شدن متن توافقنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا، هنوز سوال چگونگی حضور دایمی نیروهای آمریکایی در افغانستان و ایجاد پایگاه های نظامی در این کشور حل ناشده باقی مانده است.

براساس توافقات دوجانبه افغانستان و آمریکا، قرار شده مسئله ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان یک سال بعد از اجرایی شدن توافقنامه استراتژیک، در چارچوب یک قرارداد امنیتی بررسی شود.

نویسنده سروش ملت افزوده که مسئله جنجال برانگیز در مناسبات دو کشور، چگونگی حضور سربازان آمریکایی در افغانستان است که حساسیت های منطقه ای را نیز به همراه داشته است.

روزنامه افزوده که تا زمانی که این مسئله نهایی نشده و جزئیات آن در اختیار مردم قرار نگرفته، نگرانی ها در این مورد کماکان به جای خود باقی خواهد بود.

روزنامه ماندگار گفتگویی با احمد ضیا مسعود، از رهبران اپوزیسیون حکومت افغانستان را چاپ کرده که در آن در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری بحث شده است.

این روزنامه به نقل از آقای مسعود نوشته که نامزدهای نزدیک به حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، در پی "انتخاب معاون خود از میان اعضای جبهه ملی هستند" تا به باور آقای مسعود، در میان جبهه ملی شکستگی ایجاد شود.

روزنامه ماندگار به نقل از آقای مسعود نوشته که "این بار، برای پیروزی در انتخابات، نباید فریب چوکی و معاونیت را بخوریم."