سیزده کارمند دولت افغانستان به اتهام اختلاس بازداشت شدند

Image caption فساد در افغانستان یک چالش عمده است

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که ۱۳ کارمند دولتی را به اتهام اختلاس بازداشت کرده است.

یکی از این کارمندان زن و شماری از آنها هم از کارکنان وزارت مالیه/دارایی هستند.

ژنرال ابوبکر، رئیس دادستانی مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل افغانستان روز شنبه، ۱۶ ثور/اردیبهشت گفت که در میان آنها رئیسان و مدیران بخشهای نهادهای دولتی هم هستند .

او افزود: "ما امروز ساعت شش صبح تعدادی از ماموران بلندرتبه وزارت مالیه و اداره ارگان های محلی را به اتهام اختلاس ۲۵ میلیون افغانی بازداشت کرده ایم و به بازداشتگاه فرستاده ایم. پرونده آنها هم به زودی به محکمه فرستاده می شود."

وزارت مالیه اما تنها بازداشت سه کارمند این وزارت را تائید کرده است.

وحید توحیدی، سخنگوی این وزارت گفت که اتهام وارد شده علیه کارکنان این وزارت به "جعل" اسناد مرتبط است که از یک سال پیش پرونده آن به دادستانی فرستاده شده بود.

آقای توحیدی گفت: "حواله‌ای که یک بار اجرا شده بود و آنها می‌خواستند که براساس کپی (اسناد آن پول) آن را بیرون بکشند. کار آنها درین مورد تا حدی پیشرفت هم کرده بود، اما خوشبختانه در مراحل آخر آن ریاست خزائن متوجه این نقیصه شد."

مقام های دادستانی کل افغانستان گفته اند که پرونده متهمان تا دو هفته دیگر به دادگاه فرستاده خواهد شد.

با این حال، مقامهای وزارت مالیه گفته اند که اگر متهمان از سوی دادگاه مجرم شناخته نشوند، می توانند دوباره به وظایف خود بازگردند.

فساد اداری یکی از چالشهای اصلی بر سر راه حکومت افغانستان است.

منتقدان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری را متهم کرده اند که در مبارزه با فساد موفق نبوده است.

مطالب مرتبط