حق میراث و حق مالکیت زمین برای زنان در افغانستان

این هفته در کنفرانس ملی حق میراث و حق مالکیت زمین برای زنان که در کابل بر گزار شد، سخن از نادیده گرفته شدن این حقوق شرعی و قانونی و غصب آن از سوی مردان رفت.

سخنرانان گفتند که که با وجود صراحت قوانین اسلامی و قوانین افغانستان، این حقوق به دلیل ناتوانی زنان تلف می شود و آنچه زنان را در رسیدن به این حقوق شان ناتوان می سازد، فساد گسترده اداری و فقدان حاکمیت قانون است.

در کنفرانس از علمای دینی و بزرگان قومی تقاضا شد تا زنان را در رسیدن به حقوق شان کمک کنند.

شما در این مورد چه نظری دارید؟ چرا بسیاری ازحقوق زنان در افغانستان تلف می شود.؟

راه های حل این مشکل چیست؟ چگونه می توان از زنان در این زمینه حمایت کرد؟

این هفته برنامه صدای شما به بررسی همین موضوع اختصاص دارد. اگرمایل هستید در این برنامه شرکت کنید به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

یا هم به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک بفرستید.

همچنین می توانید سوالات و نظرات خود را به نشانیdari@bbc.o.uk ایمل کنید.

اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن و نظر کوتاه تان را ازطریق ایمل ارسال کنید.