پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجله رادیویی؛ فارسی، دری یا هردو؟

حق نشر عکس MEHR
Image caption نظامی گنجوی

در روزهای پیش صفحه ای در شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی بخش افغانستان سرویس جهانی بی بی سی گشوده شد با اسم بی بی سی دری، در نخستین روزهای پس از گشایش این صفحه نزدیک به 14 هزار بازدید کننده وارد این صفحه شدند اما عضو آن نشدند.

این مسئله ما را بر آن داشت تا ببینیم چه دلایلی باعث شد تا این عده این صفحه را نپسندند.

در نخستین بررسی ها دریافتیم که شماری از اعضای شبکه فیسبوک با کاربرد کلمه دری مخالف اند و به این نظر اند که نام اصلی این زبان فارسی دری است.

زبان دری زبان رسمی افغانستان است و در قانون اساسی این کشور این زبان به همین نام درج شده است.

اما خیلی از دانشگاهیان و اهل ادب بر آن اند که نام این زبان در اصل فارسی دری است و مختصر کردنش به صورت دری، باعث برداشت های اشتباهی شده و این اشتباه در متن قانون اساسی نیز راه یافته است.

در متون ادبی پیشین و در شعر شاعران پارسی گوی کلمات پارسی، فارسی و دری هر سه به کار رفته اند و صادر کردن حکم قطعی در این باره کار آسانی نبوده است.

سعی کردیم این موضوع را تا آنجا که ممکن است بشگافیم تا راه صواب از خطا باز شناخته شود و ابهام هایی که در این باره به میان آمده رفع شوند.

برای بحث در این باره از کسانی دعوت کرده ایم که در رشته زبان و ادبیات تحصیل کرده اند، کتاب هایی در همین زمینه نوشته اند و استادان دانشگاه بوده اند.

محمد حسین یمین استاد دانشکده ادبیات کابل که صاحب تالیفات فراوانی است، اسحاق نگارگر استاد پیشین دانشکده ادبیات کابل که صاحب رای و نظر در این باب است و حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان.