روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۴ ثور

توقف مذاکرات حزب اسلامی با دولت افغانستان، برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی و نقش پاکستان در خشونتهای افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بهانه خبر توقف مذاکرات حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان، در تتر سرمقاله خود نوشته است: "حکمتیار آشتی‌پذیر نیست."

روزنامه نوشته که یکی از دلایل اصلی برای توقف این مذاکرات، بی باوری آقای حکمتیار به دستیابی به موقف مهمی در نظام افغانستان است.

این روزنامه نوشته که حکمتیار با توجه به حضور جامعه جهانی در افغانستان، به این نتیجه رسیده که نمی تواند "زعامت" این کشور را بدست بگیرد، و به باور نویسنده، به موقف پائین تر از "زعامت" کشور هم راضی نیست.

با این حال، نویسنده هشت صبح افزوده که توقف این مذاکرات، پایانی به "خوش بینی" آقای کرزی است که امیدوار بود مذاکرات او با حزب اسلامی حکمتیار دوام خواهد کرد.

روزنامه ویسا نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که بعد از طالبان، حزب اسلامی دومین گروه مهم مخالف حکومت است که توقف مذاکرات صلح را اعلام می کند.

ویسا نوشته که ناهماهنگی در درون نظام افغانستان و نبود یک برنامه واضح در رابطه به مخالفان مسلح، دلیل عمده ای برای بی نتیجه ماندن تلاشهای صلح حکومت افغانستان است.

این روزنامه نوشته که مقامات افغان، در موضعگیری های رسمی شان، یکی از مذاکرات حمایت می کند و دیگری مخالفت و این مسئله به نوشته روزنامه، روی طرف دیگر قضیه که طالبان و حزب اسلامی هستند، نیز تاثیر می گذارد.

روزنامه باور با توجه به ادامه خشونت ها و نا امنی در افغانستان، نوشته که بی توجهی به پایگاه های تربیه و تجهیز شورشیان در خاک پاکستان، دلیل خرابی اوضاع در افغانستان است.

این روزنامه نوشته که جامعه جهانی باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر پاکستان از ورود شورشیان به خاک افغانستان جلوگیری نمی کند و یا پایگاه های تروریسم را در این کشور نمی بندد، جدا از اینکه این مسئله به زیان افغانستان است، هزاران سرباز بین المللی را که در این کشور حضور دارند نیز با تهدید روبرو می کند.

نویسنده باور افزوده که از این رو، جامعه جهانی برای حفظ جان سربازان خود و برای جلوگیری از به هدر رفتن کمک های بین المللی، باید به پاکستان بیش از این فشار وارد کند.

روزنامه ماندگار نسبت به پیامدهای سومین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی از ناتو به نیروهای افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که این برنامه، به افراد طالبان فرصت خواهد داد تا حملات خود را بیشتر کنند.

نویسنده ماندگار به این باور است که در مراحل اول و دوم این برنامه، مناطقی به نیروهای افغان واگذار شدند که پیش از آن نیز امنیت بهتری داشت، اما به نوشته روزنامه، حالا مناطقی شامل برنامه انتقال می شوند که طالبان و گروه های مسلح در آن حضور بیشتری دارند.

روزنامه نوشته که در این مناطق، پس از اجرای مرحله سوم انتقال، باید منتظر حملات بیشتری بود، چون طالبان می خواهند قوت نیروهای افغان را به آزمایش بگیرند.

روزنامه دولتی انیس اما از نگاه خوش بینانه تر به این مسئله پرداخته و نوشته که اگر افغانها با نیروهای امنیتی کشورشان همکار باشند، جلو خشونت ها گرفته می شود.