نمایه جغرافیایی حضور نیروهای ناتو در افغانستان

۱۳۰ هزار سرباز خارجی از ۲۸ کشور عضو ناتو و ۲۱ کشور متحد این سازمان در افغانستان حضور دارند.

در میان کشورهای حاضر در افغانستان، آمریکا بیشترین تعداد نیروهای رزمی را در افغانستان دارد و بعد از آن بریتانیا و آلمان قرار دارند.

بیشتر نیروهای آمریکایی در شرق و جنوب افغانستان مستقر هستند و بریتانیایی ها هم در بخش از هلمند حضور دارند.

آلمانی ها در شمال و شمال شرق و ایتالیایی ها و اسپانیایی ها در غرب افغانستان مستقر هستند.

حق نشر عکس BBC World Service