بیم ها و امید های افغانها پس از ۲۰۱۴

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بیشتر افرادی که بی بی سی با آنها مصاحبه کرده اند نسبت به آینده خوشبین هستند

خبرنگاران بخش فارسی و پشتوی سرویس جهانی بی بی سی با ۱۳۱۷ نفر در پانزده ولایت افغانستان مصاحبه کرده و از آنها در مورد نگاه شان به آینده پرسیده اند.

بی بی سی از طریق خبرنگارانی که در ولایت مختلف افغانستان دارد، این سه پرسش را با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته است:

آیا سربازان افغان می توانند پس از ۲۰۱۴ امنیت را حفظ کنند؟

آیا ارتش افغانستان انگیزه ای برای جنگیدن دارد؟

آیا طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان دلیلی برای ادامه جنگ خواهند داشت؟

این مصاحبه ها رو در رو انجام شده و صدای مصاحبه کنندگان ضبط شده است.

بیش از هفتاد در صد به آینده خوشبین‌اند

بیش از هفتاد درصد مصاحبه شوندگان نسبت به آینده خوشبین هستند و امضای پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا و دیگر کشور های قتدرتمند جهان، توانمندتر شدن نیروهای افغان و بالا رفتن سطح آگاهی مردم از مهم ترین دلایل خوشبینی این افراد است.

این دسته از مصاحبه شوندگان، اعمار مدارس، جاده ها، بهبود خدمات بهداشتی و اعمار بیمارستانها را از مهم ترین اقدامات انجام شده در ده سال گذشته خوانده اند.

۲۹ درصد به آینده بدبین هستند

اما ۲۹ در صد از مصاحبه شوندگان نسبت به آینده خوشبین نیستند. فساد اداری، کندی روند بازسازی، مداخلات کشورهای همسایه، عدم اعتماد بین گروه های سیاسی افغانستان و ادامه نا امنی ها از مهم ترین دلایل عدم خوشبینی آنها نسبت به آینده است.

۵۲ درصد به نیروهای امنیتی اعتماد دارند

بیش از ۵۲ درصد از کسانی که با آنها مصاحبه شده است، گفته اند که نیروهای امنیتی افغان انگیزه کافی برای مبازره با شورشیان دارند. این عده معتقدند که نیروهای افغانستان حالا درک درستی از دشمن دارند، به خوبی آموزش دیده اند و شورشیان نیز نسبت به گذشته ضعیف تر شده اند.

۴۷ درصد به نیروهای امنیتی اعتماد ندارند

بیش از ۴۷ درصد از مصاحبه شونده ها گفته اند که نیروهای افغان انگیزه ای برای جنگیدن در برابر مخالفان ندارند. این عده معتقدند که بیشتر نیروهای افغان بی سواد اند، درک درستی از دشمن ندارند، افراد ارتش برای دریافت حقوق ماهانه به ارتش پیوسته اند. عده ای از نیروهای امنیتی افغانستان تصور می کنند که افغانستان کشور اشغال شده است.

۶۳ درصد: نیروهای افغان پس از ۲۰۱۴ آماده اند

در پاسخ به سوال سوم بی بی سی، شصت و سه درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که نیروهای افغان پس از سال ۲۰۱۴ قادر به تامین امنیت افغانستان خواهد بود.

مهار شورشیان در حملات اخیر توسط نیروهای افغان، ادامه حمایت های بین المللی از نیروهای افغانستان و ارتقاء سطح آموزش نیروهای امنیتی، از دلایلی است که این عده از افراد برای اعتماد و باور خود به نیروهای افغان بیان کرده اند.

حق نشر عکس BBC World Service

شماری از این افراد هم موفقیت نیروهای افغان بعد از سال ۲۰۱۴ را منوط به آموزش و تجهیزات بیشتر این نیروها و فعال شدن نیروی هوایی افغانستان دانسته اند.

۳۷ درصد: نیروهای افغان پس از ۲۰۱۴ آماده نخواهند بود

۳۷ در صد از مصاحبه شوندگان اما معتقدند که نیروهای افغان پس از سال ۲۰۱۴ قادر به تامین امنیت نیستند.

ترس از مداخلات کشور های همسایه، مجهز نبودن ارتش افغانستان به سلاح های سنگین، عدم انگیزه قوی در میان نیروهای امنیتی و فساد اداری از مهم ترین دلایل عدم اعتماد این عده از مصاحبه شونده ها به نیروهای افغان پس از سال ۲۰۱۴ است.

این نظرسنجی بر اساس مصاحبه با ۱۳۱۷ نفر انجام شده است.

سن کسانی که با آنها مصاحبه شده بین ۲۰ تا ۶۵ سال است.

۵۰ درصد از مصاحبه شوندگان شهری و ۵۰ درصد دیگر روستائی بودند.

کسانی که بی بی سی با آنها مصاحبه کرده ساکنان کابل پایتخت، قندهار، قندوز، خوست، بلخ، لغمان، ننگرهار، هلمند، پکتیا، غزنی، هرات، بدخشان، نیمروز، کنر و تخار هستند.

مطالب مرتبط