وزیرخارجه افغانستان ده سال آینده 'دهه تحول' است

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption طبیعی است که کمک های جامعه جهانی "کماکان مورد نیاز افغانستان، مخصوصا در جریان دهۀ تحول بین سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۵ ، می باشد"

کوچک شدن جهان و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر از یکسو و محدود بودن توانمندی دولت ها برای مبارزه با تهدیدات بزرگ از سوی دیگر، زمینۀ همکاری میان ملل مختلف جهان را مساعد ساخته است.

بدیهی است که در چنین جهانی، سهم افغانستان در برقراری ثبات و امنیت بین المللی، به هیچ عنوان کمتر از سهم کشورهای مطرح دیگر در منطقه و فراتر از آن نیست.

از دیدگاه حکومت افغانستان، روابط درازمدت استراتیژیک افغانستان با هند، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ناتو و همچنین با سایر کشورهای بزرگ جهان از همین منظر قابل ارزیابی است.

نشست شیکاگو، ضمن پرداختن به مسایل درون سازمانی خود، چشم انداز همکاریهای بلندمدت میان افغانستان با ناتو و همچنین چگونگی تمویل و تجهیز قوای مسلح افغان را ترسیم می کند.

در نشست لیسبون (۲۰۱۰) طرحی جامع برای اینکه افغانستان بتواند بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی، با اتکا به توانایی بومی خود، تامین امنیت شهروندان خود را به عهده بگیرد، مورد توافق دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار گرفت.

برنامه انتقال یا واگذاری مسئولیتهای امنیتی از نیروهای بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان یک پروسۀ برگشت ناپذیر است.

بعد از اجرای مرحلۀ سوم این برنامه که چند روز پیش از سوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام شد، مسئولیتهای امنیتی حدود هفتاد و پنج درصد از جمعیت افغانستان را به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده خواهد شد.

ما آمادگی کامل داریم که بعد از پایان سال ۲۰۱۴ تمام مسئولیتهای امنیتی شهروندان خود را بپذیریم و از سوی دیگر نوعی دیگری از روابط خود با جامعه جهانی را، در دهۀ تحول (۲۰۲۵-۲۰۱۵ میلادی) آغاز کنیم.

در کنفرانس شیکاگو، تعهد مشترک دراز مدت افغانستان و ناتو مبنی بر اینکه افغانستان مثل گذشته تنها نخواهد ماند و در آینده هیچگاهی تروریستان در اینجا پناه‌گاه های امن نخواهند داشت، اعلان خواهد شد.

این طرح بر اساس یک نیاز متقابل برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و سایر تهدیدات مشترکی است که زندگی مردمان منطقه و کشورهای عضو ناتو را با خطر مواجه ساخته است.

همچنین برنامه خروج تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان، بر اساس شرایط و نیازهای کشور ما، مورد بحث سران ناتو قرار خواهد گرفت.

Image caption "سیاست خارجی ما در قبال دوستان منطقه ای یکی از عوامل اساسی است که روابط ما با سازمان ناتو را در بستر خود تعریف پذیر نموده است"

شرایط خاصی که ما در کشور خود با آن مواجهیم، بر چگونگی تدوین سیاست خارجی ما در قبال دوستان منطقه ای و بین المللی ما تأثیر عمده ای داشته است.

این، (سیاست خارجی ما در قبال دوستان منطقه ای) یکی از عوامل اساسی است که روابط ما با سازمان ناتو را در بستر خود تعریف پذیر نموده است.

وضعیت اقتصادی افغانستان یکی دیگر از عوامل است. تحول سیاسی و روند دولت سازی موفقانه ای که در ده سال گذشته به وقوع پیوسته است، در کنار دموکراتیزه شدن کشور و مسایل مربوط به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، موفقیت مشترک مردم افغانستان و جامعه جهانی است. اما هنوز تحول اقتصادی لازم در کشورمان رخ نداده است.

افغانستان، به عنوان کشوری که در دهۀ گذشته در جبهۀ مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار داشته و بیشتر از هر کشور دیگری در این راستا قربانی داده است، کماکان به کمک های مالی نیازمند است.

زیربناهای اقتصادی کشور به رشد و تقویت بیشتری نیاز دارد و خطوط ترانزیتی که تسهیل کننده تجارت ملی و منطقه ای است و به برجسته شدن نقش افغانستان در منطقه خواهد انجامید، هنوز کامل نشده است. اکثر معادن کشور ما هنوز تفحص و استخراج نشده اند.

در چنین وضعیتی طبیعی است که کمک های جامعه جهانی کماکان مورد نیاز افغانستان، مخصوصا در جریان دهۀ تحول بین سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۵ ، می باشد.

اما این نیاز، متقابل است، جامعه جهانی می داند که افغانستان بدون یک اقتصاد پویا و متکی بر توانمندی های بومی و طبیعی خود نمی تواند شریک پایداری برای مبارزه با تروریسم و سایر تهدیدات متوجه شهروندان ما و آنها باشد.

بر همین اساس و هم بر مبنای تعهد جامعه جهانی به حمایت از افغانستان، تا زمانی که کشور ما بتواند روی پای خود بایستد، در کنفرانس توکیو درماه جولای امسال، اجندای کمک های بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نشست شیکاگو نیز تجدید تعهد کلی و مستحکم ناتو، کشورهای عضو ایساف و دوستان عمدۀ دیگر افغانستان به امنیت و ثبات دراز مدت کشور ما است.

رقم چهار ۴.۱ یک میلیارد دالر بودجۀ سالانه برای این هدف برای مدت ده سال اعتبار از سال ۲۰۱۵، یک رقم واقع بینانه و در دراز مدت قابل پرداخت از درآمد پیش بینی شدۀ داخلی افغانستان است.

بخش کمک جامعۀ جهانی در این عرصه در واقع سرمایه گذاری لازم در تأمین امنیت و ثبات منطقه و جهان می باشد.

ما امیدوار هستیم بتوانیم با افزایش مطمئن و تدریجی درآمد داخلی خویش در جریان "دهۀ تحول" (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵،) سهم خویش را در تامین این بودجه از سالانه پنجصد میلیون دالر فعلی به تامین صد درصد این بودجه در سال ۲۰۲۵، بالا ببریم تا دیگر نیازی به حمایت مالی جامعه جهانی در این خصوص نباشد.

مطالب مرتبط