روزنامه های کابل: سه شنبه ۹ جوزا

پیش نویس قانون رسانه ها، نگرانی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری و آینده سیاسی افغانستان و بحث پناهجویان افغان در ایران و پاکستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود پیش نویس جدید قانون رسانه های افغانستان را بررسی کرده و نوشته که با یک نگاه شتابان به آن، می توان متوجه نواقص و کاستی های زیادی شد که در این پیش نویس وجود دارد.

نویسنده هشت صبح افزوده که یکی از موارد قابل توجه در این پیش نویس، "تعیین خط مشء" رسانه ها از سوی شورای عالی رسانه ها است.

هشت صبح افزوده که اکثریت اعضای این شورا از نهادهای دولتی خواهند بود و تعیین "خط مشء" رسانه ها از سوی این شورا، می تواند آزادی و استقلال رسانه های غیردولتی را با تهدید روبرو کند.

روزنامه افزوده قبل تبدیل شدن این پیش نویس به قانون، نیاز است تا نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها مواد شامل در این پیش نویس را با دقت ارزیابی کرده و در صورت نیاز، خواستار اصلاح شوند.

روزنامه ماندگار نسبت به آینده افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 ابراز نگرانی کرده و نوشته که دولت افغانستان برنامه مشخصی برای حال و آینده خود ندارد و از این رو، نمی توان در مورد بهبود اوضاع خوش بین بود.

نویسنده ماندگار افزوده که برنامه دولت افغانستان، واحد و یک دست نیست و افراد مختلفی که در صحنه قدرت حضور دارند، با توجه به طرز تفکر خود برای دولت و افغانستان برنامه ریزی می کنند و این مسئله می تواند برنامه های کلی افغانستان را با تهدید روبرو کند.

روزنامه نوشته که رئیس جمهور کرزی در عین حالی که خواستار نزدیکی با غرب و آمریکا است، در همان حال نیز می خواهد روابط تناتنگی با پاکستان داشته باشد و در همین زمینه، نویسنده ماندگار نسبت به "تفکر طالبانی" شماری از افراد قدرتمند در افغانستان نیز هشدار داده است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود نسبت به "تقلب" در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هشدار داده و نوشته که فضای سیاسی افغانستان طوری است که از همین حالا نگرانی حلقات سیاسی در رابطه به دستبرد در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته است.

نویسنده چراغ افزوده که اعلامیه اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد احتمال تغییر در برنامه برگزاری انتخابات، نگرانی رقبای سیاسی آقای کرزی را بیشتر کرده و به نوشته روزنامه، این گروه ها تصور می کنند که در پشت سخنان آقای کرزی، برنامه دیگری نهفته است.

روزنامه آرمان ملی نوشته که "ضعف" دولت افغانستان باعث تقویت گروه طالبان شده است.

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان از عملکرد گروه طالبان بیزار هستند و اگر دولت کشورشان بتواند قوی عمل کند، ممکن نیست که افراد طالبان بتوانند در میان افغانها برای خود جا باز کنند.

اما روزنامه افزوده که بی توجهی دولت به زندگی مردم، باعث شده که طالبان حتی در مناطقی که به شکل سنتی حضور نداشته اند نیز مانند ولایت بدخشان، نفوذ پیدا کنند.

روزنامه باور به مشکلات پناهجویان افغان در ایران و پاکستان پرداخته و نوشته که پس از امضای موافقتنامه های استراتژیک همکاری میان افغانستان و شماری از کشورهای غربی، زندگی پناهجویان افغان در این کشورها با محدودیت ها و موانع بیشتری روبرو شده است.

این روزنامه نوشته که هم ایران و هم پاکستان برای خروج پناهجویان افغان مهلت تعیین کرده اند؛ و این مسئله نشان می دهد که حالا این کشورها، به حضور افغانها نیاز ندارند؛ آنگونه که به نوشته روزنامه، قبلا برای اهداف مشخص سیاسی خود از حضور پناهجویان افغان استفاده می کردند.

نویسنده باور افزوده که دولت افغانستان باید زمینه بازگشت این پناهجویان را فراهم کرده و برنامه هایی را در افغانستان به اجرا بگذارد که این افراد بتوانند صاحب کار شده و دیگر به پناهندگی رو نیاورند.