پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران افغان؛ جزیی از جامعه اسرائیل

یهودیان از کشورهای مختلف به اسرائیل مهاجرت کرده اند. از اروپا، ایران، عراق و مراکش. اما بسیاری نمی دانند که افغان ها هم طی دهه های گذشته جزیی از جامعه اسرائیل هستند. امروزه در کل افغانستان فقط یک یهودی در کابل زندگی می کند. اکثر این جامعه چند هزار نفری سال هاست که به اسرائیل نقل مکان کرده اند. کامبیز فتاحی از بیت المقدس.