روزنامه‌های کابل: یکشنبه، ۱۴ جوزا

آمادگی افغانستان برای خروج نیروهای ناتو، امنیت شمال افغانستان و حکم دادگاه حسنی مبارک، از مسایل مورد بررسی در روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بهانه حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، نوشته است که "دیکتاتورهای منطقه" باید از سرنوشت حسنی مبارک درس عبرت بگیرند.

این روزنامه نوشته است که دولتمردان در افغانستان و کشورهای همسایه، از روشی شبیه حسنی مبارک استفاده می‌کنند؛ و به نوشته روزنامه، صدای مخالفان سیاسی خود را خاموش می‌کنند، به مردم توجه ندارند و از گسترش فساد جلوگیری نمی‌کنند.

هشت صبح افزوده است که پخش جریان محاکمه حسنی مبارک از طریق تلویزیون‌ها، این خوشبینی را به مردم سایر نقاط جهان داد که مردم توانایی برانداختن رهبرانی را که به فکر کشورشان نیستند، دارند.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته است که اتحادیه اروپا، کمک مالی خود به صندوق سازمان ملل متحد برای کمک به نیروهای پلیس افغانستان را به دلیل موجودیت فساد و عدم‌شفافیت متوقف کرده است.

نویسنده ماندگار نوشته است که قطع این کمک‌ها در شرایطی که افغانستان برای ۲۰۱۴ آماده می‌شود، می‌تواند قابل نگرانی باشد.

این روزنامه افزوده است که جامعه جهانی در سال‌های گذشته، هیچ‌گونه شفافیتی از جانب دولت افغانستان و نهادهای فعال در این کشور ندیدند و حالا نسبت به ادامه این کمک‌ها تردید دارند.

روزنامه دولتی انیس نوشته است که اخیرا "اقداماتی در ضدیت با معارف" افغانستان بیشتر شده است و نویسنده در این مورد به مسموم شدن گروهی از دانش‌آموزان افغان در چندین مورد و همچنین توقف کاروان‌های حامل کتاب درستی در مرزهای پاکستان اشاره کرده است.

نویسنده انیس پرسیده است که چه ربطی میان مخالفت پاکستان با انتقال مواد تدارکاتی ناتو از مرزهای این کشور و بستن راه به روی کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان وجود دارد؟

این روزنامه افزوده است که اگرچه میان این دو موضوع ربطی نمی‌توان یافت، اما متوقف کردن کاروان‌های کتاب‌های درسی افغانستان می‌تواند با حملات اخیر به مکاتب و دانش‌آموران افغان مرتبط باشد.

روزنامه انیس نوشته است که مردم افغانستان خواهان درس و تعلیم هستند و در این راه، حاضرند با هر نیروی که در پی "سنگ‌اندازی" باشد، مبارزه کنند.

روزنامه آرمان ملی نسبت به افزایش حضور نیروهای مسلح مخالف دولت در ولایات شمالی افغانستان هشدار داده و نوشته است که اگر دولت افغانستان به این مسئله توجه نکند، دیری نخواهد گذشت که "حاکمیت در این مناطق را نیز از دست بدهد."

این روزنامه نوشته است که دولت افغانستان به گزارش‌های پی هم از ناامنی در ولایات شمالی توجه نمی‌کند، در حالی که به نوشته این روزنامه، علاوه بر گروه طالبان، شماری از فرماندهان سابق محلی نیز برای "احیای حاکمیت محلی" خود، فعالیت می‌کنند.

آرمان ملی افزوده است که آدم‌ربایی، دزدی و قتل‌های مرموز در شمال افغانستان رو به افزایش است و این مسئله می‌تواند مایه نگرانی باشد.