روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۶ جوزا

روابط افغانستان با کشورهای منطقه و نقش پاکستان، وضعیت مهاجران افغان در ایران و مسموم شدن دانش آموزان در تخار، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اخیرا در گفتگو با یک خبرگزاری چین، نسبت به وضعیت کشورهای آسیای مرکزی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان هشدار داده است.

این روزنامه نوشته که هشدار وزیر خارجه روسیه، مربوط به رشد افراطگرایی در این کشورها است و اینکه در عدم حضور ناتو، این گروه ها نیرومند تر خواهند شد.

نویسنده ماندگار افزوده که خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نگرانی های زیادی را برای منطقه بوجود آورده، و این مسئله، به نوشته روزنامه، مبارزه ده سال ناتو با گروه های افراطی را زیر سوال می برد.

روزنامه سرنوشت نوشته که بدنبال تیرگی روابط غرب با پاکستان، این کشور اخیرا در پی ایجاد روابط نزدیکی با قدرت های منطقه از جمله روسیه و چین است.

این روزنامه نوشته که روسیه و چین نیز با توجه به رقابت هایی که با جهان غرب دارند، بی میل نیستند دور جدیدی از روابط را با پاکستان آغاز کنند.

اما آنچه نویسنده سرنوشت تاکید دارد، این است که دولت افغانستان باید از این تغییر در سیاست های منطقه آگاه بوده و برنامه ای روی دست بگیرد که نزدیکی پاکستان با روسیه و چین، به زیان منافع افغانستان تمام نشود.

روزنامه نوشته که این مسئله به یک سیاست سنجیده شده از جانب دولت افغانستان نیازمند است تا از گزند بازی های منطقه ای به دور بماند.

روزنامه هشت صبح به سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به چین برای شرکت در نشست سران سازمان شانگهای توجه کرده و نوشته که پس از امضای موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، این نخستین بار خواهد بود که رئیس جمهور کرزی با سران برخی از کشورهای مهم منطقه دیدار می کند.

هشت صبح نوشته که همکاری استراتژیک افغانستان و آمریکا، نگرانی ها و سوالهایی را در منطقه بوجود آورده که بدون شک در دیدار رئیس جمهور با سران این کشورها مطرح خواهد شد.

روزنامه افزوده که در این میان، یکی از مهم ترین کشورها روسیه است که به باور نویسنده، در شرایط کنونی، با امضای موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا مخالفتی نخواهد داشت، چون به نوشته روزنامه، روسیه بیش از همکاری میان افغانستان و آمریکا، از تقویت گروه طالبان نگران است که با این موافقتنامه، احتمال نیرومند شدن طالبان کاهش می یابد.

روزنامه اراده به اعدام شهروندان افغان در ایران پرداخته و نوشته که ادامه این روند برای افغانها به شدت نگران کننده است.

این روزنامه نوشته که معلوم نیست ایران به چه تعداد از زندانیان افغان را تا حالا اعدام کرده و دولت افغانستان نیز این مسئله را با جدیت دنبال نمی کند.

اراده نوشته که دولت ایران از افغانها به عنوان وسیله فشار بر دولت افغانستان استفاده می کند و در روند محاکمه افغانهای متهم در ایران، هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.

این روزنامه از نهادهای حقوق بشری تقاضا کرده تا در این قضیه پادرمیانی کنند و اجازه ندهند افغانهای بیشتری در ایران اعدام شوند.

روزنامه آرمان ملی به حملات پی هم به مکاتب دخترانه در ولایت تخار پرداخته و پرسیده که چرا نیروهای امنیتی در تخار نمی توانند از تکرار این حملات جلوگیری کنند؟

این روزنامه نوشته که وقوع یک حادثه یک بار و یا دو بار، می تواند توجیه شود، اما تکرار عین حادثه در یک ولایت برای شش یا هفت بار، می تواند سوال برانگیز باشد.