روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۱۷ جوزا

ادامه حملات به دانش آموزان در شمال افغانستان، میزان بیکاری در میان افغانها و برنامه امضای پیمان همکاری میان افغانستان و چین، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته که مقامات امنیتی هفت نفر را به اتهام دست داشتن در مسموم کردن دختران دانش آموز در شمال افغانستان بازداشت کرده اند که به گفته مقامات، با گروه طالبان ارتباط دارند.

این روزنامه نوشته که بازداشت این افراد در تضاد با اعلامیه اخیر طالبان قرار دارد که دست داشتن در این گونه حملات را تکذیب کرده بودند.

نویسنده ماندگار افزوده که سهم طالبان در حمله به مکاتب، برای کسی در افغانستان پوشیده نیست، اما جای نگرانی این است که مقامات دولتی افغانستان در سطح رهبری، در پی پوشیده نگهداشتن نقش طالبان در این گونه حملات هستند و می خواهند به نوشته روزنامه، از طالبان بیشتر به گروه سیاسی جلوه بدهند.

این روزنامه منتقد حکومت، نوشته که رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که هر چه شود، از "برادر" خواندن طالبان دست بردار نخواهد شد و به دنبال همین سیاست، در قبال حملات طالبان به مکاتب و هدف قرار دادن دختران دانش آموز، سکوت اختیار شده است.

روزنامه آرمان ملی از بازداشت افرادی به اتهام مسموم کردن دانش آموزان افغان استقبال کرده و نوشته که افغانها این بار خواستار جدیت نهادهای عدلی و قضایی در محاکمه و بررسی پرونده این افراد هستند.

نویسنده افزوده که جدیت در برخورد با این افراد، اعتماد افغانها را نسبت به نظام کشورشان جلب کرده و این امیدواری را به مردم می دهد که دولت افغانستان قادر است امنیت فرزندان آنان را برای رفتن به مکتب تامین کند.

روزنامه هشت صبح نسبت به احتمال بروز درگیری های تازه میان کوچی ها و روستاییان در افغانستان با گرم شدن هوا ابراز نگرانی کرده و نوشته که دولت افغانستان هرگز نتوانست این مشکل را در سالهای گذشته حل کند و بیم آغاز دوباره نا امنی در مناطق مشخص هنوز وجود دارد.

این روزنامه نوشته که ضعف حکومت افغانستان در حل منازعه میان کوچی ها و روستاییان در افغانستان، زمینه را برای افزایش اختلافات قومی میان گروه ها و اقوام مشخص فراهم می کند.

نویسنده هشت صبح افزوده که اگر این اختلافات در گذشته تنها میان مردمان دو طرف بود، حالا با حضور گروه های مسلح و تنش های سیاسی، به نظر می رسد که از این وضعیت استفاده ابزاری می شود و گروه های مختلف به همین بهانه، "انتقام گیری" می کنند.

روزنامه چراغ با توجه به سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به چین و برنامه امضای موافقتنامه همکاری میان دو کشور، پرسیده که آیا امضای این پیمان با چین، "توازن میان شرق و غرب" را در معاملات افغانستان ایجاد خواهد کرد؟

این روزنامه نوشته که چین نگران حضور نظامی آمریکا در افغانستان است و به همین دلیل، امضای موافقتنامه همکاری با افغانستان می تواند به چین این زمینه را بدهد که بر امور افغانستان از نزدیک نظارت داشته باشد.

روزنامه در عین حال نوشته که افغانستان نیز می تواند از ادامه همکاری با چین، به ویژه در عرصه اقتصادی سود ببرد.

روزنامه سرنوشت به بهانه گزارش اخیر سازمان جهانی کار نوشته که بیکاری از مشکلات اصلی در افغانستان پنداشته می شود.

در گزارش این سازمان آمده که هشتصد هزار نفر در افغانستان کاملا بیکار هستند و برای بسیاری دیگر نیز، کارهای پایدار میسر نیست.

نویسنده سرنوشت افزوده که دولت افغانستان و جامعه جهانی کمتر به این مسئله مهم در سالهای اخیر توجه کرده اند، به شکلی که به نوشته روزنامه، بیکاری به یک مشکل روزافزون تبدیل شده و تهدید جدی را سر راه پیشرفت کشور قرار داده است.