سازمان عدالت برای ایران از نقض حقوق افغانها به احمد شهید گزارش داد

شادی صدر حق نشر عکس bbc
Image caption کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به وظایف خود در قبال مهاجران افغان در ایران عمل نکرده است

سازمان عدالت برای ایران گزارشی را در مورد نقض حقوق افغانها در آن کشور، به احمد رشید گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، تحویل داد. در این گزارش که عنوان آن "ایران منطقه افغان ممنوع" است، از سازمان ملل خواسته شده که دولت ايران را وادار سازد تا به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.

شادی صدر مدیر سازمان عدالت برای ایران به بی بی سی فارسی گفت، در چند ماه گذشته به نظر می رسد دور تازه ای از اقدامات از سوی دولت ایران علیه مهاجران افغان به راه افتاده است.

خانم صدر با اشاره به ممنوع شدن ورود افغانها به پارک صفه در اصفهان و ممنوع شدن اقامت افغانها در استان مازندران گفت تمامی اقدامات اخیر نشان می دهد که دولت ایران سعی دارد مهاجران افغان را وادار به ترک این کشور کند درحالی که شرایط در افغانستان برای بازگشت آنها مناسب نیست.

شادی صدر می گوید یکی از دلایلی که دست ایران را در نقض حقوق بشری مهاجران افغان بازگذاشته این است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به وظایف خود در قبال مهاجران افغان در ایران عمل نکرده است.

به گفته خانم صدر، کمیساریای عالی، سالانه برای حدود یک میلیون مهاجر افغانی در ایران از سازمان ملل پول می گیرد، اما این پول را بجای آن که صرف امور مهاجران کند، در برنامه بازگشت مهاجران به افغانستان هزینه می کند.

یکی از نکات مهم گزارش سازمان عدالت برای ایران بررسی وضعیت آن عده از مهاجران است که مجبور به ترک استانی می شوند که اقامت افغانها در آن ممنوع اعلام می شود.

در این صورت افغانهایی که مجبور به ترک آن استان می شوند چه سرنوشتی دارند؟ آیا می توانند در استان دیگری اقامت کنند؟

آنگونه که در گزارش سازمان عدالت برای ایران آمده است اقامت افغانها در ایران محدود به استانی است که در آن زندگی می کنند و وقتی مجبور شوند آن استان را ترک کنند، برگه اقامت شان باطل می شود و آنها در واقع به مهاجر غیر قانونی بدل می شوند.

مدیر سازمان عدالت برای ایران می گوید پس از آنکه اقامت افغانها در استان خوزستان ممنوع شد، پنج هزار افغان که در این استان اقامت داشتند به اردوگاه بنی نجار که در زمان جنگ ایران و عراق برای 1000 نفر ساخته شده بود منتقل شدند.

مدیر سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که به احمد شهید فرستاده، بصورت ضمنی از برخورد دولت افغانستان در قبال مهاجران این کشور در ایران نیز انتقاد کرده است، خانم صدر می گوید دولت افغانستان می داند که شرایط برای بازگشت شهروندانش مناسب نیست، اما نه تنها بطور جدی با برنامه اخراج مهاجران از ایران انتقاد نکرده بلکه به گفته شادی صدر از طریق امضای طرح بازگشت داوطلبانه به نقض حقوق شهروندانش در ایران کمک کرده است.

شادی صدر می گوید آنچه بازگشت داوطلبانه مهاجران از ایران خوانده می شود و براساس طرح سه جانبه ایران، افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عملی می شود، در واقع اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران است نه بازگشت داوطلبانه.

درگزارش"ایران منطقه افغان ممنوع!؟، همچنین از سازمان ملل خواسته شده تا پرونده هریک از مهاجران افغان بطور جداگانه بررسی شود. تا آن عده از افغانهایی که از شرایط پناهندگی برخوردارند، بتوانند از حقوق و امتیازات یک پناهنده برخوردار شوند.

مطالب مرتبط