روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۲۴ جوزا

برگزاری نشست "قلب آسیا" در کابل و جنجال بر سر معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت به بهانه میزبانی افغانستان از وزرای خارجه کشورهای منطقه در نشست "قلب آسیا" نوشته که برگزاری چنین گردهمایی ها برای نزدیکی کشورهای شرکت کننده مهم است، اما نویسنده تاکید کرده که اگر تصامیم این کنفرانس ها عملی نشود، فایده ای برای مردم ندارد.

با این حال، نویسنده سروش ملت افزوده که دیدار وزرای خارجه کشورهای منطقه در کابل، بدنبال سفرهای اخیر رئیس جمهور کرزی به کشورهای غربی و اروپایی، می تواند در زمینه ایجاد توازن در روابط افغانستان با کشورهای دور و نزدیک، موثر باشد.

روزنامه نوشته که با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کشورهای منطقه اوضاع افغانستان را می خواهند از نزدیک دنبال کنند تا روابط خود را با این کشور از نو تعریف کرده و فصل جدیدی از مناسبات را آغاز کنند.

سروش ملت نوشته که دولت افغانستان باید از این فرصت استفاده کرده و روابط اقتصادی و سیاسی خود را با این کشورها گسترش دهد.

روزنامه ماندگار نوشته که برگزاری نشست "قلب آسیا" در کابل، به جز هدر دادن وقت کار دیگری را از پیش نخواهد برد.

این روزنامه نوشته که شاید کشورهای شرکت کننده در روز کاغذ حمایت خود را از افغانستان در این نشست اعلام کنند، اما به نوشته روزنامه، بسیاری از این کشورها با برنامه های افغانستان و جامعه جهانی در مورد مسایل مشخص، همنظر نیستند و این مسئله می تواند روی نتایج نشست نیز تاثیر خود را داشته باشد.

ماندگار افزوده که خود کشورهای شرکت کننده نیز در مورد "مسایل کلان" مربوط به افغانستان با هم اختلاف نظر دارند و از سوی دیگر، سیاست نامشخص دولت افغانستان نیز به باور نویسنده، کمک خواهد کرد تا توافق مهمی در این نشست بدست نیاید.

روزنامه چراغ به جنجال های اخیر در مورد معرفی ژنرال دوستم، از اعضای ارشد جبهه ملی افغانستان به دادستانی کل توجه کرده و نوشته که این مسایل، بازی های سیاسی است و ربطی به شناسایی "خائن ملی" ندارد.

این روزنامه نوشته که اگر واقعا بحث بر سر تشخیص "خائن ملی" می بود، چرا به افرادی که به نوشته روزنامه، "صدها میلیون دلار را از حسابات بانکی مردم بیچاره و دسترخوان بیت المال اختلاس می کنند" رسیدگی جدی نمی شود.

چراغ پرسیده پس از ژنرال دوستم، چه کس دیگری در این بازی هدف قرار خواهد گرفت؟ و نویسنده ابراز نگرانی کرده که این ماجراها باعث خواهد شد تا به "روزهای آرام" در افغانستان پایان داده شده و "شیپورهای جنگ نواخته شود."

روزنامه باور اما نوشته که با وجود معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل، مردم افغانستان به این باور هستند که دولت افغانستان توانایی بازداشت و یا محاکمه برخی افراد زورمند را در این کشور ندارد.

این روزنامه نوشته که بسیاری از این افراد به چهره های پرنفوذ و مقتدری تبدیل شده اند که محاکمه آنها کار دشواری است و از سوی دیگر، به نوشته روزنامه، برخی کشورهای منطقه از چهره های مشخص در افغانستان حمایت می کنند که این مسئله مانعی را در راه تطبیق قانون در افغانستان ایجاد کرده است.

نویسنده باور افزوده که این افراد در کشورهای خارجی خانه دارند و هر زمانی که در داخل افغانستان بر آنها فشار وارد می شود، به راحتی بیرون از افغانستان می روند.