روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۳۱ جوزا

نشست قریب الوقوع حامد کرزی با سه قوه دولتی، وضعیت مهاجران افغان و کارکردهای شورای عالی صلح، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده در سرمقاله خود به مسئله مهاجران افغان و تلاشها برای بازگشت داوطلبانه این خانواده ها به افغانستان توجه کرده است.

این روزنامه نوشته که کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد، تنها به ارایه آمار بازگشت کنندگان بسنده می کند، در حالی که به نوشته اراده، توجهی به وضعیت مهاجران بازگشت کننده نمی شود که آیا این افراد نان برای خوردن دارند یا نه.

نویسنده افزوده که بسیاری از خانواده های که به افغانستان باز گشته اند، از بیکاری، نبود سرپناه و کیفیت پایین آموزش و پرورش برای کودکان خود رنج می برند و در حالی که به نوشته روزنامه، به این مسایل حیاتی توجه نمی شود، سازمان ملل متحد همواره تاکید داشته که این افراد به کشورشان بازگردند.

روزنامه باور پرسیده که شورای عالی صلح با گذشت حدود دو سال از تاسیس، چه دستاوردی برای تامین صلح و پایان دادن به خشونت ها داشته است؟

این روزنامه با لحن تندی نوشته که اعضای این شورا در دو سال گذشته، تنها درگیر سفر به ولایات و سفر به کشورهای خارجی بوده اند، بدون اینکه توانسته باشند مواضع دو طرف درگیر را با هم نزدیک کنند.

نویسنده باور نوشته که یکی از کارهای مهم برای تامین امنیت در افغانستان این است که باید گروه های که خواهان تامین صلح نیستند، شناسایی شوند.

روزنامه افزوده که تا حالا معلوم نیست چرا طالبان حاضر به مذاکره نمی شوند و این مسئله را شورای عالی صلح نیز ریشه یابی نکرده است.

روزنامه ماندگار در مطلبی در مورد جلسه قریب الوقوع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با اعضای سه قوه دولتی در کابل، به طعنه نوشته: "کرزی یک شبه ره صد ساله می پیماید."

این روزنامه که منتقد حکومت افغانستان است، نسبت به نتایج موثر این نشست برای بهبود اوضاع افغانستان با دیده تردید نگریسته و نوشته که واضح است که نمی توان مشکلات افغانستان را با برگزاری یک یا دو جلسه حل کرد.

ماندگار همچنین ادعا کرده که آقای کرزی با برگزاری این نشست، در پی "فریب جامعه و جامعه جهانی" است تا تلاش برای تامین منافع ملی کشور.

روزنامه هشت صبح برگزاری این نشست را تلاش رئیس جمهور برای آوردن "اصلاحات در دقیقه ۹۰" توصیف کرده و نوشته که با سپری شدن ده سال و آلودگی دولت در "فساد و بی کفایتی"، حالا آقای کرزی تازه به فکر آوردن اصلاحات و ایجاد یک اداره کارآمد افتاده است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی که اخیرا پیمان های جداگانه ای با کشورهای مختلف امضا کرد، و همچنین قرار است تا در نشست قریب الوقوع توکیو، تعهدات مالی نسبت به افغانستان صورت گیرد، حالا به این فکر افتاده که برای دریافت این کمکها، نیاز است تا یک اداره بهتر داشته باشد.

هشت صبح نوشته که فساد در ادارات دولتی افغانستان حالا به حدی گسترده شده که اگر آقای کرزی هم بخواهد اصلاحات وارد کند، معلوم نیست این روند را از کجا آغاز خواهد کرد؛ از درون ریاست جمهوری، از دادگاه عالی، از مدیریت ترافیک، شهرداری، کابل بانک، اکادمی علوم و یا هم اداره امور؟

روزنامه افزوده که با این همه، تلاش رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات می تواند برای آینده افغانستان مهم باشد، اما نویسنده تاکید کرده که این اصلاحات، باید "افغانستان شمول و عاری از گرایش های قومی و سیاسی" باشد.