پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش‌هایی از سخنان کرزی در اجلاس قوای سه‌گانه

حامد کرزی امنیت و پیشرفت کشورش در آینده را وابسته به تقویت نیروهای امنیتی افغان عنوان کرد و گفت حاضریم "کاه بخوریم" اما نهادهای امنیتی نیرومندی داشته باشیم.

سخنرانی حامدکرزی بر مسئولیت هایی متمرکز بود که دولت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بر دوش خواهد داشت.

او از ایران، پاکستان، هند، چین و روسیه به عنوان کشورهایی یاد کرد که در امور افغانستان دخالت کرده اند و گفت مداخله خارجی ها پس از ۲۰۱۴ میلادی نیز قطع نخواهد شد و باید "ما افغان ها از خود بپرسیم که چرا کشور خود را با اسلحه بیگانگان ویران کردیم و همدیگر را کشتیم، ما نباید از خارجی ها شکایت کنیم، باید از خود بپرسیم که چرا مزدور بیگانگان شدیم و وطن خود را ویران کردیم."

او در سخنرانی اش به اعضای قوای سه گانه، فساد در دستگاه های دولتی را مانع اصلی پیشرفت معرفی کرد.

او از دولتمردان انتقاد کرد و گفت شخصیت های قدرتمند کشورش به این نمی اندیشند که چگونه می توانند خدمت کنند بلکه به این می اندیشند که چگونه می توانند افراد مسلح بیشتری در اطراف خود داشته باشند.

او از وضعیت موجود در نهادهای دولتی انتقاد کرد و گفت گروه‌گرایی، قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی در ادارات دولتی وجود دارد و تصمیم ما این است که از چنین "امراضی" نجات بیابیم.

او به زور گویی هایی که برخی ولایت‌ها وجود دارد اشاره کرد و گفت دستور داده تا به این مشکل پایان داده شود. او به اعضای پارلمان گفت که تا کنون مصلحت گرایی می کرده اما از این به بعد مصلحت گرایی نخواهد کرد.