حامد کرزی: زبان آموزشی رشته‌های 'پزشکی و مهندسی انگلیسی' باشد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که زبان آموزشی در دانشکده های مهندسی و پزشکی باید انگلیسی باشد.

آقای کرزی این سخنان را روز شنبه سوم سرطان/تیر، در سیمینار سه‌روزه "اعلام فراخوان ملی برای اصلاح نظام آموزشی و کاریابی" که در کابل برگزار شده است، ایراد کرد.

او گفت: "عامل عدم رشد اقتصادی ما این است که تحصیلات در رشته‌های مهم به زبانی نیست که آموزش علوم به آن آسان باشد، یا به دست آوردن کتاب آسان باشد."

رئیس جمهوری افغانستان افزود که او از مدتی به این سو با وزرای تحصیلات عالی و آموزش و پرورش در این مورد گفتگو کرده و به این نتیجه رسیده که آموزش در رشته‌های پزشکی و مهندسی به زبان انگلیسی باشد. او از وزرای تحصیلات عالی و آموزش و پرورش خواست زمینه را برای آموزش به زبان انگلیسی در رشته های مهندسی و پزشکی، فراهم کند.

او تاکید کرد که آموزش به زبان انگلیسی به این دلیل بهتر است که کتاب به این زبان به سادگی و فراوانی پیدا می شود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption آقای کرزی می گوید یکی از دلایل پیشرفت هند و پاکستان به ویژه در رشته های پژشکی، آموزش به زبان انگلیسی است

او از کشورهای هند و پاکستان به عنوان مثال یاد کرد و گفت که این کشورها به دلیل آموزش به زبان انگلیسی در آموزش پزشکی نسبت به افغانستان پیشرفت کرده‌اند.

در حال حاضر زبان آموزشی در دانشگاههای افغانستان و به ویژه در کابل و بیشتر شهرهای بزرگ فارسی است.

رئیس جمهوری افغانستان در این سخنرانی اش از آنچه که او "سیاست بازی در دانشگاه‌ها" خواند به شدت انتقاد کرد.

او گفت: "جوانی که در دانشگاه به عوض آموختن درس به دنبال حزب بازی می رود، نه به خود خدمت می‌کند نه به خانواده‌اش و نه به مملکتش".

این بار نخست نیست که آقای کرزی از تعبیر "سیاست بازی" در دانشگاه ها استفاده می کند و آنرا نه تنها به نفع مملکت نمی داند بلکه به اعتقاد او این احزاب سیاسی بودند که سبب بروز بحرانهای سیاسی سه دهه اخیر در افغانستان شدند.

این سخنان رئیس جمهور البته مخالفان زیادی نیز دارد. مخالفان آقای کرزی می گویند اگر دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و رشته های چون روابط بین الملل، اقتصاد و جامعه شناسی که مستقما با سیاست مربوط است، در دانشگاه‌ها آموخته نشود پس سیاستمداران آینده افغانستان در کجا باید مسائل سیاسی را بیاموزند؟

گاز عامل مسمومیت دانش‌آموزان

Image caption آقای کرزی گفته که پاشیدن "گاز" در محیط آموزشی، عامل مسمومیت دانش‌آموزان دختر در ماههای اخیر بوده است

حامد کرزی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مسموم شدن دسته‌جمعی دختران دانش‌آموز در شماری از ولایتهای افغانستان گفت که آنها با پاشیدن "گاز" در محیط آموزشی مسموم شده‌اند.

اخیرا در ولایتهای تخار، بامیان، قندوز و همچنین خوست، شماری از دختران دانش آموز مسموم شدند.

این نخستین باری است که آقای کرزی در مورد دلایل مسمومیت این دانش آموزان، سخن گفته است.

آقای کرزی گفت: "در تخار در یک ماه به صورت مکرر در مکتبهای دخترانه ما گاز پاشیده می‌شود و آنها (دختران) به وسیله گاز مسموم شدند."

رئیس جمهوری افغانستان توضیح نداد که عامل پاشیدن گاز در مکتبها چه کسانی هستند، اما تاکید کرد که "آنها، دشمنان افغانستان هستند".

پیش از این اداره امنیت ملی افغانستان، گروه طالبان را عامل مسمومیت آنها معرفی کرد.

اما این گروه دست داشتن در مسمومیت دختران دانش‌آموز را رد کرده است.

گروه طالبان در زمان حاکمیت خود بر افغانستان، آموزش دختران را ممنوع کرده بود.

مطالب مرتبط