رئیس انجمن ادبی هرات درگذشت

محمد مسعود رجایی رئیس انجمن ادبی هرات و از فعالان برجسته فرهنگی در این ولایت دیروز دوشنبه ۶ سرطان/تیر در اثر بیماری سرطان در بیمارستان درگذشت.

آقای رجایی که ۶۱ سال داشت، در گذشته رئیس دانشگاه هرات نیز بوده و تا زمان مرگ در دانشکده ادبیات فارسی این دانشگاه تدریس می کرد.

محمد قاضی زاده گزارشگر بی بی سی در هرات می گوید آقای رجایی در سالهای اخیر از سرطان معده رنج می برد و اخیرا هم به سرطان مغز سردچار شده بود.

به گفته گزارشگر بی بی سی، آقای رجایی چندین بار برای عمل جراحی به هند رفته بود و آخرین بار یک ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت.

از آقای رجایی شماری آثار در زمینه‌های ادبیات و شعر برجا مانده و در کنار دیگر فعالیت‌های فرهنگی، به برگزاری محافل بحث و تدریس 'شعر نو' نیز مشغول بود.