روزنامه های کابل: چهارشنبه ۷ سرطان

شکایت پاکستان به دپلمات افغان در اسلام آباد در مورد حمله طالبان به این کشور، و مسایلی در مورد استخراج معدن حوزه آمو دریا و مقاومت مردم محل در غزنی در برابر طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اصلاح سرمقاله خود را به آغاز بکار استخراج معدن نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان اختصاص داده و نوشته که افغانستان در شرایط کنونی، بیش از هر چیز دیگری به "برنامه های زیربنایی اقتصادی" نیاز دارد.

این روزنامه نوشته که نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ از افغانستان بیرون می شوند و این نگرانی در میان افغانها وجود داشته است که با خروج سربازان ناتو، میزان کمک های جامعه جهانی به افغانستان نیز کاهش خواهد یافت.

نویسنده اصلاح افزوده که با توجه به این نگرانی ها، کارهای زیربنایی از جمله استخراج معادن و ذخایر زیرزمینی افغانستان، می تواند این امیدواری را به مردم بدهد که کشورشان در نبود جامعه جهانی نیز قادر خواهد بود تا روی پاهای خود بیاستد.

روزنامه سرنوشت از اقدام ساکنان ولسوالی اندر ولایت غزنی که در برابر گروه طالبان ایستادگی کرده اند، استقبال کرده و نوشته که این مسئله پیام روشنی را به طالبان می رساند و آن اینکه افغانها بدرفتاری در برابر خود را نمی پذیرند.

این روزنامه نوشته که گروه طالبان باید میان مبارزه با فساد و جنگ علیه مردم افغانستان تفاوت قایل شوند، در غیر آن، به نوشته روزنامه، حملات این گروه به مکاتب، دانش آموزان و اهداف غیرنظامی، برای افغانها قابل تحمل نخواهد بود.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که پاکستان، کاردار سفارت افغانستان را فراخوانده و نسبت به "حمله شورشیان افغان" به خاک پاکستان خواستار توضیح شده است.

این روزنامه نوشته که پاکستان در حالی افغانستان را به جادادن شورشیان متهم می کند که رهبری گروه های شورشی، از جمله شورای کویته، شورای پشاور، شبکه حقانی و سازمان القاعده در پاکستان است.

هشت صبح ادعا کرده که حکومت پاکستان حمایت از گروه های چون طالبان و شبکه حقانی را به سیاست خارجی خود تبدیل کرده است، چیزی که به نوشته روزنامه، اگر در گذشته کشورهای چون افغانستان را آسیب پذیر ساخته بود، حالا دامن خود پاکستان را نیز گرفته است.

روزنامه چراغ اما از مقامات هر دو کشور افغانستان و پاکستان انتقاد کرده که به جای بررسی مشکلاتی که در این دو کشور وجود دارد، همواره در برابر یکی دیگر موضع دفاعی گرفته و حقایق را پنهان کرده اند.

این روزنامه نوشته که اعتراضهای افغانستان و پاکستان از مجراهای دپلماتیک، در هیچ یک از این دو کشور گوش شنوا نداشته است و هر دو کشور، بدون اینکه شکایت رسمی را بررسی کرده و به فکر راه حل آن باشند، فورا آن را رد کرده و در مورد "وسعت تهدیدهای جانب مقابل مبالغه کرده اند."

روزنامه ماندگار نیز به عین مسئله انگشت گذاشته و نوشته که با وجود شکایت کردن های مشابه دو جانب در سالهای گذشته، به نظر نمی رسد هیچ یک از کشورهای افغانستان و پاکستان قصد پایان دادن به روند و بررسی جدی و همه جانبه شکایت ها را داشته باشد.

نویسنده ماندگار همچنین پیشنهاد کرده که اگر جانب افغانستان حس می کند پاکستان به اهدافی در افغانستان حمله کرده است و یا هم به مناطقی در شرق افغانستان راکت پرتاب می کند، باید شکایت رسمی به سازمان ملل متحد بدهد تا این مسئله در سطح بین المللی مطرح شود.